Translations by atlef

atlef has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
3.
Installation Complete
2009-09-30
Installasjonen er fullført
7.
Quit the installation?
2009-09-30
Avbryte installasjonen?
17.
Image the device
2009-09-30
Ta bilde av enheten.
19.
Mount a device
2009-09-30
Monter en enhet.
26.
CD Images
2009-09-30
Bilder av CD'er
31.
You must select both source image and target device first.
2009-09-30
Du må velge både kildefil og mål-enheten først.
33.
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2009-09-30
Installasjonen er fullført. Du kan nå starte datamaskinen på nytt med denne enheten tilkoblet, for å prøve ut eller å installere Ubuntu.
34.
Retry?
2009-09-30
Prøve igjen?
37.
Size
2009-09-30
Størrelse
38.
Device
2009-09-30
Enhet