Translations by Åka Sikrom

Åka Sikrom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
Installation Failed
2018-05-01
Installasjon mislyktes
2.
The installation failed. Please see ~/.cache/usb-creator.log for more details.
2014-02-09
Installasjonen mislyktes. Les fila ~/.cache/usb-creator.log for detaljer.
3.
Installation Complete
2014-02-12
Installasjonen er ferdig
5.
Installation is complete. You may now run Ubuntu on other computers by booting them with this drive inserted.
2014-02-12
Installasjonen er fullført, og du kan kjøre Ubuntu på andre maskiner ved å starte dem opp fra denne enheten.
2014-02-12
Installasjonen er ferdig, og du kan kjøre Ubuntu på andre maskiner ved å starte dem opp fra denne enheten.
2014-02-09
10.
To try or install Ubuntu from a removable disk, it needs to be set up as a startup disk.
2014-02-09
En flyttbar disk må settes opp som en oppstartsdisk før den kan brukes til å prøve og/eller installere Ubuntu.
11.
Source disc image (.iso):
2015-12-16
Kildefil (.iso):
12.
Other...
2014-02-09
Annet …
14.
Erase Disk
2014-02-09
Tøm disk
22.
System policy prevents running KVM
2015-06-03
Systemregler hindrer kjøring av KVM
26.
CD Images
2018-05-01
CD-avtrykk
28.
Are you sure you want to write the disc image to the device?
2017-10-24
Er du sikker på at du vil skrive diskbildet på enheten?
2015-12-16
Er du sikekr på at du vil skrive diskbildet på enheten?
29.
All existing data will be lost.
2015-12-16
Alle eksisterende data går tapt.
31.
You must select both source image and target device first.
2018-05-01
Du må velge bildefil og målenhet først.
32.
Finishing...
2014-02-09
Fullfører …
33.
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2014-02-12
Installasjonen er fullført. Du kan prøve og/eller installere Ubuntu ved å starte opp maskinen fra denne enheten.
2014-02-09
Installasjonen er fullført. Du kan prøve og/eller installere Ubuntu ved å starte datamaskinen fra denne enheten.
2014-02-09
Installasjonen er fullført. Du kan prøve og/eller installere Ubuntu ved å starte datamaskinen på nytt med denne enheten tilkoblet.
34.
Retry?
2014-02-09
Vil du prøve igjen?
41.
Starting up...
2014-02-09
Starter …
43.
The extension "%s" is not supported.
2014-02-09
Utvidelsen «%s» støttes ikke.
44.
An uncaught exception was raised: %s
2014-02-09
Det oppstod en unntaksfeil: %s
45.
Writing disk image...
2018-05-01
Skriver bilde til enhet …
2014-02-09
Lager bildefil fra disk …
46.
Could not write the disk image (%(source)s) to the device (%(device)s).
2015-12-16
Klarte ikke å skrive diskbildet (%(source)s) til enheten (%(device)s).
47.
provide a source image to pre-populate the UI.
2015-12-16
oppgi en kildefil for å forhåndsutfylle grensesnittet.