Browsing Nepali translation

7 of 8 results
7.
This is an Ubuntu search plugin that enables information from local manpages to be searched and displayed in the Dash underneath the Code header. If you do not wish to search this content source, you can disable this search plugin.
यो उबुन्टु खोज प्लगइन हो जसको माध्यमवाट स्थानिय सहयोगी सामाग्रीहरु खोज्न र कोडहेडरको मुनि प्रदर्शन गरिन्छ।यदि तपाईलाई यो सामाग्री खोज्ने इच्छा नभएमा यो प्लगइन असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
Translated and reviewed by openthito on 2015-11-05
Located in ../data/manpages.scope.in.h:3
7 of 8 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.