Translations by Simon Vidmar

Simon Vidmar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
1.
Get current global proxy
2009-10-21
Prikaži trenutnega splošnega posrednika
2.
System policy prevents querying proxy settings
2009-10-21
Politika sistema preprečuje povpraševanje po nastavitvah posrednika
3.
Set current global proxy
2009-10-21
Nastavi trenutnega splošnega posrednika
4.
System policy prevents setting proxy settings
2009-10-21
Politika sistema preprečujenastavitev posrednika
5.
Set current global proxy exception
2009-10-21
Nastavi izjemo trenutnega splošnega posrednika
6.
System policy prevents setting no_proxy settings
2009-10-21
Politika sistema preprečuje nastavitev brez_posrednika
7.
Set current global keyboard
2009-10-21
Nastavi trenutno splošno tipkovnico
8.
System policy prevents setting global keyboard settings
2009-10-21
Politika sistema preprečuje splošne nastavitve tipkovnice
9.
Get current global keyboard
2009-10-21
Prikaži trenutno splošno tipkovnico
10.
System policy prevents querying keyboard settings
2009-10-21
Politika sistema preprečuje povpraševanje po nastavitvah tipkovnice
11.
Check if the package system is locked
2009-10-21
Preverite če je paketni sistem zaklenjen.
12.
System policy prevents querying package system lock
2009-10-21
Politika sistema preprečuje povpraševanje o zaklenjenosti paketnega sistema