Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
1.
Get current global proxy
2010-08-23
Prikaži trenutni splošni posredniški strežnik
2.
System policy prevents querying proxy settings
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo povpraševanje po nastavitvah posredniškega strežnika
3.
Set current global proxy
2010-08-23
Nastavi trenutni splošni posredniški strežnik
4.
System policy prevents setting proxy settings
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo nastavitve posredniškega strežnika
5.
Set current global proxy exception
2010-08-23
Nastavi izjemo trenutnega splošnega posredniškega strežnika
6.
System policy prevents setting no_proxy settings
2011-04-05
Pravila sistema preprečujejo nastavitev brez_posredniškega strežnika
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo nastavitve brez_posredniškega strežnika
8.
System policy prevents setting global keyboard settings
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo nastavljanje splošne tipkovnice
10.
System policy prevents querying keyboard settings
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo poizvedbe po nastavitvah tipkovnice
11.
Check if the package system is locked
2010-08-23
Preverite, če je paketni sistem zaklenjen.
12.
System policy prevents querying package system lock
2010-08-23
Pravila sistema preprečujejo povpraševanje o zaklenjenosti paketnega sistema