Translations by Никола Радовановић

Никола Радовановић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 908 results
~
_Trash File
_Trash Files
2011-01-16
_Обриши слику
_Обриши слике
_Обриши слике
~
How long each photo is shown on the desktop background
2011-01-16
Колико дуго ће изабрана слика да буде позадина ваше радне површине
~
Show each photo for
2011-01-16
Прикажи сваку слику за
~
Set as Desktop Slideshow
2011-01-16
Постави као смењиву позадину радне површине
~
period of time
2011-01-16
период времена
~
Generate desktop background slideshow
2011-01-16
Направи смењиву позадину радне површине
~
Only _Remove
2010-08-15
Само _уклони
~
_Trash File
_Trash Files
2010-08-15
_Избриши датотеку
_Избриши датотеке
_Избриши датотеке
~
_pixels
2010-08-15
_тачака
~
Your free Flickr account limits how much data you can upload per month. This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
2010-08-15
Ваш бесплатни Flickr налог има ограничење колико слика можете послати у току месеца. Преостало Вам је још %d мегабајта да попуните овомесечну квоту.
1.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2011-01-16
Привремена датотека, неопходна за објављивање није доступна
4.
translator-credits
2010-08-15
Никола Радовановић <nrad@eunet.rs>
6.
Welcome to the F-Spot library import service. Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите збирку за увоз, избором постојеће збирке коју је Фото-бунар пронашао или избором неке друге датотеке F-Spot збирке.
7.
Welcome to the F-Spot library import service. Please select an F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите датотеку F-Spot збирке.
8.
Manually select an F-Spot database file to import:
2012-04-12
Ручни избор датотеке F-Spot збирке за увоз:
9.
Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is not an F-Spot database
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: датотека не постоји или није F-Spot збирка
10.
Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot database is not supported by Shotwell
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: Фото-бунар не подржава ову верзија F-Spot збирке.
11.
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са ознакама
12.
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са сликама
13.
Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently importing them. Duplicates will be automatically detected and removed. You can close this dialog and start using Shotwell while the import is taking place in the background.
2012-04-12
Фото-бунар је пронашао %d слика у F-Spot збирци и тренутно их увози. Дупликати ће аутоматски бити пронађени и обрисани. Можете затворити овај дијалог и започети коришћење Фото-бунара, увоз слика ће се наставити у позадини.
14.
F-Spot library: %s
2012-04-12
F-Spot збирка: %s
15.
Preparing to import
2012-09-20
Припремам за увоз
16.
Core Data Import Services
2012-04-12
Основни сервис за увоз
19.
Shotwell
2011-09-09
Фото-бунар
28.
Unrecognized User
2010-08-15
Непознат корисник
41.
Photos will appear in:
2010-08-15
Слике ће се појавити у:
42.
An _existing album:
2010-08-15
_Постојећи албум:
43.
A _new album named:
2010-08-15
_Нови албум:
45.
_Publish
2010-08-15
_Објави
46.
_Logout
2010-08-15
_Одјави се
48.
500 x 375 pixels
2011-01-16
500 x 375 тачака
49.
1024 x 768 pixels
2011-01-16
1024 x 768 тачака
54.
Username and/or password invalid. Please try again
2012-09-20
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Молим, покушајте поново.
2011-01-16
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Покушајте поново.
55.
Invalid User Name or Password
2012-09-20
Неисправно корисничко име или лозинка
60.
You are not currently logged into Yandex.Fotki.
2011-01-16
Тренутно сте пријављени на Yandex.Fotki.
62.
Go _Back
2010-08-15
Иди _назад
63.
_Login
2010-08-15
_Пријава
67.
_Password:
2010-08-15
_Лозинка:
76.
Original size
2010-08-15
Изворна димензије
77.
Width or height
2010-08-15
Ширина и висина
78.
label
2012-09-20
Налепница
80.
Photo _size:
2010-08-15
_Величина слике:
88.
Friends
2013-03-19
Пријатељи
89.
Private
2011-01-16
Приватно
90.
Shotwell Connect
2011-01-16
Фото-бунар повезивање
2010-08-15
Shotwell повезивање
91.
You are not currently logged into Facebook. If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to upload photos and publish to your feed. These permissions are required for Shotwell Connect to function.
2011-01-16
Тренутно нисте пријављени на Facebook. Ако не поседујете Facebook налог, моћи ћете да га отворите током овог процеса. Такође је неопходно да дозволите Фото-бунару приступ вашем налогу. То је неопходно за функционисање овог сервиса.
2010-08-15
Тренутно нисте пријављени на Facebook. Ако не поседујете Facebook налог, моћи ћете да га отворите током овог процеса. Такође је неопходно да дозволите Shotwell-у приступ вашем налогу. То је неопходно за функционисање овог сервиса.
92.
Standard (720 pixels)
2011-03-24
Стандардно (720 пиксела)