Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 694 results
~
undefined error in 802.1x security (wpa-eap)
2016-04-17
nedefinēta kļūda 802.1x drošībā (wpa-eap)
~
_Ternary Password:
2016-04-17
_Ternārā parole:
~
Unknown error validating 802.1x security
2016-04-17
Nezināma kļūda validējot 802.1x drošību
~
_Import team configuration from a file...
2014-03-09
_Importēt saglabātu iejūgtu savienojumu no datnes...
~
_JSON config:
2014-03-09
_JSON konfigurācija:
~
Could not load 802.1x Security user interface.
2013-03-21
Nevarēja ielādēt 802.1x drošības lietotāja saskarni.
~
Choose a PAC file...
2012-10-02
Izvēlieties PAC datni...
2012-03-29
Izvēlieties PAC failu...
1.
Network
2011-06-01
Tīkls
2.
Manage your network connections
2012-10-02
Pārvaldiet savus tīkla savienojumus
2012-02-06
Pārvaldi savus tīkla savienojumus
5.
Disable connected notifications
2018-03-23
Izslēgt paziņojumus par savienošanos
2012-10-02
Deaktivēt paziņojumus par savienošanos
6.
Set this to true to disable notifications when connecting to a network.
2018-03-23
Iestatiet to kā “patiess”, lai izslēgtu paziņojumus, kad savienojas ar tīklu.
2012-10-02
Iestatiet to kā “patiess”, lai deaktivētu paziņojumus, kad savienojas ar tīklu.
7.
Disable disconnected notifications
2018-03-23
Izslēgt paziņojumus par atvienošanos
2012-10-02
Deaktivēt paziņojumus par atvienošanos
8.
Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network.
2018-03-23
Iestatiet to kā “patiess”, lai izslēgtu paziņojumus, kad atvienojas no tīkla.
2012-10-02
Iestatiet to kā “patiess”, lai deaktivētu paziņojumus, kad atvienojas no tīkla.
9.
Disable VPN notifications
2018-03-23
Izslēgt VPN paziņojumus
2012-10-02
Deaktivēt VPN paziņojumus
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2018-03-23
Iestatiet to kā “patiess”, lai izslēgtu paziņojumus, kad savienojas vai atvienojas no VPN.
2012-10-02
Iestatiet to kā “patiess”, lai deaktivētu paziņojumus, kad savienojas vai atvienojas no VPN.
12.
Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available.
2018-03-23
Iestatiet šo kā “patiess”, lai izslēgtu paziņojumus, kad ir pieejams bezvadu tīkls.
2013-03-21
Iestatiet to kā “patiess”, lai deaktivētu paziņojumus, kad ir pieejams bezvadu tīkls.
15.
Disable WiFi Create
2018-03-23
Izslēgt WiFi izveidošanu
2012-10-02
Deaktivēt WiFi izveidošanu
16.
Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2018-03-23
Iestatiet to kā “patiess”, lai izslēgtu ekspromta tīklu veidošanu, kad izmanot šo sīklietotni.
2012-10-02
Iestatiet to kā “patiess”, lai deaktivētu ekspromta tīklu veidošanu, kad izmanot šo sīklietotni.
17.
Show the applet in notification area
2013-04-22
Rādīt sīklietotni paziņojumu laukā
2012-04-09
Sīklietotni rādīt paziņojumu laukā
18.
Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area.
2018-03-23
Iestatiet uz APLAMS, lai izslēgtu sīklietotnes rādīšanu paziņojumu laukā.
2013-04-22
Iestatiet uz APLAMS, lai deaktivētu sīklietotnes rādīšanu paziņojumu laukā.
2012-04-09
Iestatiet kā APLAMS, lai deaktivētu sīklietotnes attēlošanu paziņojumu laukā.
19.
Ignore CA certificate
2012-10-02
Ignorēt CA sertifikātu
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2018-03-23
Iestatiet šo kā “patiess”, lai izslēgtu brīdinājumus par CA sertifikātiem EAP autentifikācijā.
2012-10-02
Iestatiet šo kā “patiess”, lai deaktivētu brīdinājumus par CA sertifikātiem EAP autentifikācijā.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2018-03-23
Iestatiet šo kā “patiess”, lai izslēgtu brīdinājumus par CA sertifikātiem EAP 2. fāzes autentifikācijā.
2012-10-02
Iestatiet šo kā “patiess”, lai deaktivētu brīdinājumus par CA sertifikātiem EAP 2. fāzes autentifikācijā.
22.
NetworkManager
2016-04-17
NetworkManager
23.
NetworkManager connection editor
2018-03-23
NetworkManager savienojumu redaktors
24.
NetworkManager is a system service for managing and configuring your network connections and devices.
2016-04-17
NetworkManager ir sistēmas pakalpojums tīkla savienojumu un ierīču pārvaldībai un konfigurēšanai.
25.
The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and edit existing connection profiles for NetworkManager.
2016-04-17
nm-connection-editor strādā ar NetworkManager, lai izveidotu un rediģētu savienojumu profilus NetworkManager programmai.
26.
The NetworkManager Developers
2018-03-23
NetworkManager izstrādātāji
27.
802.1X authentication
2013-03-21
802.1X autentifikācija
28.
_Cancel
2016-04-17
At_celt
31.
ad-hoc
2012-04-09
ekspromta
32.
secure.
2012-04-09
drošs.
33.
Failed to add/activate connection
2012-10-02
Neizdevās pievienot/aktivizēt savienojumu
2012-04-03
Neizdevās pievienot/aktivēt savienojumu