Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 344 results
~
Choose a Certificate Authority certificate...
2010-08-14
Izvēlieties sertificēšanas institūcijas sertifikātu...
~
802.1x Security
2010-08-14
802.1x drošība
~
Choose your private key...
2010-08-14
Izvēlieties privāto atslēgu...
~
Choose your personal certificate...
2010-08-14
Izvelieties personīgo sertifikātu...
3.
Network Connections
2010-08-14
Tīkla savienojumi
4.
Manage and change your network connection settings
2010-08-14
Pārvaldiet un mainiet tīkla savienojumu iestatījumus
5.
Disable connected notifications
2010-08-14
Atslēgt paziņojumus par savienošanos
7.
Disable disconnected notifications
2010-08-14
Atslēgt paziņojumus par atvienošanos
11.
Suppress networks available notifications
2010-08-14
Noklusēt tīklu pieejamības paziņojumus
13.
Stamp
2010-08-14
Spiedogs
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2010-08-14
Izmanto, lai noteiktu, vai iestatījumus vajadzētu pārnest uz jauno versiju.
15.
Disable WiFi Create
2010-08-14
Atslēgt WiFi izveidošanu
29.
C_onnect
2010-08-14
Savien_oties
2008-02-24
_Pieslēgties
30.
_Network name:
2010-08-14
Tīkla _nosaukums:
39.
Don't show this message again
2010-08-14
Vairs nerādīt šo ziņojumu
40.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo tika pārtraukts tīkla savienojums.
41.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo VPN serviss negaidīti apstājās.
42.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo VPN serviss atgrieza nederīgu konfigurāciju.
43.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo savienošanās mēģinājumam iestājās noildze.
44.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo VPN serviss laicīgi nepalaidās.
45.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo VPN servisam neizdevās palaisties.
46.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo nebija derīgu VPN noslēpumu (secrets).
47.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās nederīgu VPN noslēpumu (secrets) dēļ.
48.
The VPN connection '%s' failed.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās.
49.
The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was interrupted.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' atvienojās, jo tika pārtraukts tīkla savienojums.
50.
The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' atvienojās, jo VPN serviss apstājās.
51.
The VPN connection '%s' disconnected.
2010-08-14
VPN savienojums '%s' atvienojās.
54.
VPN Login Message
2008-02-22
VPN pieteikšanās ziņojums
55.
VPN Connection Failed
2010-08-14
VPN savienojums neizdevās
56.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2010-08-14
VPN savienojums '%s' neizdevās, jo VPN servisam neizdevās palaisties. %s
57.
The VPN connection '%s' failed to start. %s
2010-08-14
VPN savienojumam '%s' neizdevās palaisties. %s
59.
device not ready
2010-08-14
iekārta nav gatava
61.
Disconnect
2010-08-14
Atvienots
62.
device not managed
2010-08-14
iekārta netiek pārvaldīta
63.
No network devices available
2010-08-14
Nav pieejamu tīkla ierīču
64.
_VPN Connections
2008-02-24
_VPN savienojumi
65.
_Configure VPN...
2008-02-24
_Konfigurēt VPN...
67.
NetworkManager is not running...
2008-02-24
NetworkManager nav palaists...
2008-02-24
NetworkManager nav palaists
68.
Networking disabled
2008-02-24
Tīklošana izslēgta
69.
Enable _Networking
2010-08-14
Ieslēgt tīkloša_nu
2008-02-24
Ieslēgt _tīklošanu
71.
Enable _Mobile Broadband
2010-08-14
Ieslēgt _mobilo platjoslas tīklu
72.
Enable N_otifications
2010-08-14
Ieslēgt paziņ_ojumus
73.
Connection _Information
2010-08-14
Savienojuma _informācija
2008-02-24
_Informācija par pieslēgumu
2008-02-24
_Informācija par savienojumu
74.
Edit Connections...
2010-08-14
Rediģēt savienojumu...
75.
_About
2008-02-24
_Par