Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 238 results
2.
Access and organize files
Utforsk og organiser filer
Translated by Åka Sikrom on 2014-05-25
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aksesser og organiser filer
Suggested by Kjartan Maraas on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
3.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filbehandler for GNOME-skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet på.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filhåndterer for GNOME skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
4.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filbehandler og mer. Den kan finne og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filhåndterer og mer. Den kan søke og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
10.
If set to "after-current-tab", then new tabs are inserted after the current tab. If set to "end", then new tabs are appended to the end of the tab list.
Hvis verdien er «after-current-tab», settes nye faner inn etter gjeldende fane. Hvis verdien er «end», legges nye faner til i slutten av fanelista.
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Hvis verdien er «after-current-tab», settes nye faner inn etter gjeldende fane. Hvis verdien er «end», legges nye faner til i slutten av fanelisten.
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Denne styrer kor nye faner vert plasserte i fanelista. Set til «after_current_tab» for å setja nye faner etter gjeldande fane. Set til «end» for å setja nye faner bakarst i fanelista.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:2
12.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinja.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinjen.
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Viss nøkkelen setjes til «true» vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:87
22.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2014-11-26
Suggestions:
Dersom sett til «true», vil Nautilus be om stadfesting når du prøver å slette filer eller tømme papirkorga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Andreas N. on 2012-01-31
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkorga viss sett til «true».
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:112
23.
When to show number of items in a folder
Bestemmer når antall elementer i en mappe skal vises
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-05-05
In upstream:
Bestemmer når antall oppføringer i en mappe skal vises
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Om talet på element i ei mappe skal visast
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
24.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
Optimalisering ved visning av antall elementer i en mappe. Hvis verdien er «always», vises alltid antall oppføringer, selv om mappa ligger på en ekstern tjener. Hvis verdien er «local-only», vises antallet bare for lokale filsystemer. Hvis verdien er «never», blir antall aldri beregnet.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-05-05
In upstream:
Optimisering ved visning av antall oppføringer i en mappe. Hvis satt til «always» vil antall oppføringer alltid vises, selv om mappen er på en ekstern tjener. Hvis satt til «local-only» vil antall kun vises for lokale filsystemer. Hvis satt til «never» vil antall aldri beregnes.
Suggested by Kjartan Maraas on 2011-05-18
Suggestions:
Val av når oppføringar i ei mappe skal teljast opp. Dersom verdien er «always», vert oppføringane alltid telte opp, sjølv om mappa er på ein ekstern tenar. Dersom verdien er «local_only», vert berre oppføringar som ligg lokalt på maskina telte opp. Dersom verdien er «never», vert oppføringane aldri telte opp.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
27.
What to do with executable text files when activated
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når du trykker på dem
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når de trykkes på
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Kva som skal gjerast med køyrbare tekstfiler som vert aktiverte
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
28.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når de enkelt- eller dobbeltklikkes på. Mulige verdier er «launch» for å starte dem som programmer, «ask» for å spørre hva brukeren vil gjøre og «display» for å vise dem som tekstfiler.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Handling for kjørbare tekstfiler når de aktiveres (enkelt- eller dobbeltklikk). Mulige verdier er «launch» for å starte dem som programmer, «ask» for å spørre via en dialog og «display» for å vise dem som tekstfiler.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Kva som skal gjerast med køyrbare tekstfiler når dei vert aktiverte (enkelt- eller dobbeltklikka). Moglege verdiar er «launch» for å køyra dei som program, «ask» for å spørja i ein dialog, og «display» for å visa dei som tekstfiler.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
110 of 238 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Almanildo, Anders Bondehagen, Espen Krømke, Håkon Malmedal, Joakim Langvand, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Morten, OHV, Thomas Lekanger, Åka Sikrom.