Translations by Bert Timmerman

Bert Timmerman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
4.
Continue
2010-12-12
Doorgaan
6.
Cancel
2010-12-12
Annuleer
10.
output version information and exit
2016-12-03
toon versie informatie en sluit af
17.
set the distribution to be used for install
2010-12-12
kies de distributie te gebruiken voor installatie
18.
set the mirror location
2010-12-12
kies een spiegelserver
19.
add a mirror, which takes priority over the default mirror
2010-12-12
voeg een spiegelserver toe, die voorrang krijgt over de standaard spiegelserver
20.
add a mirror, with lower priority than the default mirror
2010-12-12
voeg een spiegelserver toe, met een lagere prioriteit dan de standaard spiegelserver
21.
add a security mirror
2010-12-12
voeg een veiligheidsspiegelserver toe
24.
list of packages to install as part of the final installation
2010-12-12
lijst van pakketten die geïnstalleerd moeten worden als deel van de uiteindelijke installatie
26.
set the list of packages to install after base-install is completed
2010-12-12
stel de lijst van pakketten samen die geïnstalleerd moet worden nadat de basisinstallatie gereed is
27.
set the kernel package to install.
2010-12-12
kies het te installeren kernelpakket
29.
keep cache of downloaded package files
2010-12-12
houd de gedownloade pakketten bij in de buffer
2010-12-12
houd de gedownloade pakketten bij in de cache
30.
prompt to set the root password, defaults to disabled
2010-12-12
vragen om een root wachtwoord in te stellen, standaard: uitgeschakeld
31.
Enable progress reporting
2010-12-12
Schakel voortgangsrapportage in
33.
Draw progress bar
2010-12-12
Teken voortgangsbalk
34.
set the target architecture
2010-12-15
kies de doel architectuur
36.
exclude packages from the initial chroot
2011-02-26
sluit pakketten uit van de initiele chroot
43.
purge existing LTSP chroot if present
2011-02-26
schoon de bestaande LTSP chroot op indien aanwezig
45.
Release version number (el6,fc18,fc19) * Not working yet
2016-12-03
Release versie nummer (el6,fc18,fc19) * Werkt nog niet
55.
list of packages to install from the pinned distribution
2011-02-26
lijst van pakketten om te installeren uit de gepinde distributie