Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
3.
Antialiased
2010-09-28
Kropļojumnovērsums
4.
The antialiasing mode of the canvas.
2010-09-28
Attēla kropļojumnovērses režīms.
22.
Font size in points (eg. 12 for a 12pt font size)
2010-09-28
Fonta izmērs punktos (piem., 12 lai iegūtu 12pt fonta izmēru)
25.
Strikethrough
2010-09-28
Caursvītrojums
27.
Underline
2010-09-28
Pasvītrojums
28.
Style of underline for this text
2010-09-28
Pasvītrojuma stils šim tekstam
30.
Size of font, relative to default size
2010-09-28
Fonta izmērs, relatīvs attiecībā uz noklusēto izmēru
34.
Text color, as an R/G/B/A combined integer
2010-09-28
Teksta krāsa, kā R/G/B/A kombinēts vesels skaitlis
39.
Font family set
2010-09-28
Fonta ģimenes iestatījums
41.
Font style set
2010-09-28
Fonta stila iestatījums
43.
Font variant set
2010-09-28
Fonta varianta iestatījums
45.
Font weight set
2010-09-28
Fonta smaguma iestatījums
47.
Font stretch set
2010-09-28
Fonta izstiepuma iestatījums
49.
Font size set
2010-09-28
Fonta izmēra iestatījums
51.
Rise set
2010-09-28
Pacēluma iestatījums
53.
Strikethrough set
2010-09-28
Caursvītrošanas iestatījums
55.
Underline set
2010-09-28
Pasvītrošanas iestatījums
57.
Scale set
2010-09-28
Mēroga iestatījums
59.
Text to display
2010-09-28
Attēlojamais teksts
70.
Cursor Visible
2010-09-28
Kursora redzamība
72.
Cursor Blink
2010-09-28
Kursora mirgošana
74.
Grow Height
2010-09-28
Augošs augstums
75.
Should the text box height grow if the text does not fit?
2010-09-28
Vai teksta kastītei vajadzētu augt, ja teksts neiekļaujas tajā?
76.
Wrap Mode
2010-09-28
Aplaušanas režīms
77.
Wrap mode for multiline text
2010-09-28
Aplaušanas režīms vairāklīniju tekstam
78.
Justification
2010-09-28
Izlīdzināšana
79.
Justification mode
2010-09-28
Izlīdzināšanas režīms
84.
Pixels Above Lines
2010-09-28
Pikseļi virs rindām
85.
Number of pixels to put above lines
2010-09-28
Pikseļu skaits, ko novietot virs rindām
86.
Pixels Below Lines
2010-09-28
Pikseļi zem rindām
88.
Pixels Inside Wrap
2010-09-28
Pikseļu skaits iekļāvuma iekšpusē
89.
Number of pixels to put inside the wrap
2010-09-28
Pikseļu daudzums, ko ievietot iekļāvuma iekšienē
95.
Number of pixels for indentation
2010-09-28
Atkāpes pikseļu daudzums