Browsing Slovenian translation

30 of 58 results
30.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab.
The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English".
Every entry below "English" will be ignored.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ta nastavitev vpliva na jezik, v katerem je prikazano vaše namizje in programi. Ne nastavi sistemskega okolja, kot so nastavitve enot ali oblike datuma. Za to uporabite nastavitve v zavihku področne oblike.
Vrstni red vrednosti prikazanih tukaj določi, kateri prevodi bodo uporabljeni za vaše namizje. V primeru, da prevodi za prvi jezik niso na voljo, bo uporabljen naslednji na tem seznamu. Zadnji vnos na seznamu je vedno "Angleščina".
Vsi vnosi pod "Angleščino" bodo prezrti.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-02-16
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:8
30 of 58 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.