Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
2938 of 58 results
29.
Language for menus and windows:
Jezik menijev in oken:
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-06
In upstream:
Jezik za menije in okna:
Suggested by Martin Božič on 2009-09-10
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:7
30.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab.
The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English".
Every entry below "English" will be ignored.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ta nastavitev vpliva na jezik, v katerem je prikazano vaše namizje in programi. Ne nastavi sistemskega okolja, kot so nastavitve enot ali oblike datuma. Za to uporabite nastavitve v zavihku področne oblike.
Vrstni red vrednosti prikazanih tukaj določi, kateri prevodi bodo uporabljeni za vaše namizje. V primeru, da prevodi za prvi jezik niso na voljo, bo uporabljen naslednji na tem seznamu. Zadnji vnos na seznamu je vedno "Angleščina".
Vsi vnosi pod "Angleščino" bodo prezrti.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-02-16
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:8
31.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b>
Changes take effect next time you log in.</small>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<small><b>Povlecite jezike in jih razvrstite v želenem vrstnem redu.</b>
Spremembe bodo imele učinek ob naslednji prijavi.</small>
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-12
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:11
32.
Apply System-Wide
Uveljavi za celoten sistem
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-03-12
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:13
33.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
<small>Uporabi enake izbire jezika za zagonski in prijavni zaslon.</small>
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-02-03
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:14
34.
Install / Remove Languages...
Namesti / odstrani jezike ...
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-06
In upstream:
Namesti / Odstrani jezike...
Suggested by Štefan Baebler on 2009-04-29
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:15
35.
Keyboard input method system:
Sistem načina vnosa s tipkovnico:
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-06
In upstream:
Sistem za vnos znakov:
Suggested by Bernard Banko on 2009-10-14
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:16
36.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function.
For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese.
The recommended value for Ubuntu is "IBus".
If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Če želite pisati v jezikih, ki zahtevajo zapletenejše načine vnosa od preproste preslikave tipke v črko, boste morda želeli omogočiti to zmožnost.
To zmožnost boste na primer potrebovali za tipkanje v kitajščini, japonščini, korejščini ali vietnamščini.
Priporočljiva vrednost za Ubuntu je "IBus".
Če bi želeli uporabiti druge sisteme za načine vnosa, najprej namestite ustrezne pakete, nato pa tukaj izberite želen sistem.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-01-04
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:17
37.
Display numbers, dates and currency amounts in the usual format for:
Prikaži številke, datume in zneske valut v običajni obliki za:
Translated and reviewed by Martin Božič on 2009-09-10
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:22
38.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings.
If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab.
Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
To bo nastavilo sistemsko okolje, kot je prikazano spodaj in bo vplivalo na prednostno obliko papirja in druge nastavitve za vaše področje. V primeru, da želite namizje prikazati v drugačnem jeziku, ga izberite v zavihku "Jezik".
To nastavite na smiselno vrednost za področje, kjer se nahajate.
Translated by Damir Jerovšek on 2013-02-15
Reviewed by Damir Jerovšek on 2013-02-16
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:23
2938 of 58 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Bernard Banko, Colin Watson, Damir Jerovšek, Klemen Košir, Marko Z., Martin Božič, Olaf Olason, Vanja Cvelbar, Zan Dobersek, musli, Štefan Baebler.