Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
2635 of 58 results
26.
<big><b>Checking available language support</b></big>

The availability of translations or writing aids can differ between languages.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<big><b>Ser etter tilgjengelig språkstøtte</b></big>

Tilgjengeligheten av oversettelser og skrivehjelp kan variere mellom språkene.
Translated and reviewed by Ole Andreas Utstumo on 2011-04-06
In upstream:
<big><b>Ser etter tilgjengelig språkstøtte</b></big>

Tilgjengeligheten av oversettelser og skrivehjelp kan variére mellom språkene.
Suggested by efikkan on 2010-09-15
Suggestions:
<big><b>Ser etter tilgjengeleg språkstøtte</b></big>

Tilgjenget av omsetjingar eller skrivehjelp kan variera mellom språk.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2011-03-20
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:2
27.
Installed Languages
Installerte språk
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-26
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:5
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
Når et språk er installert, kan hver bruker velge det under sine språkinnstillinger.
Translated and reviewed by Geir Hauge on 2010-01-24
Suggestions:
Når eit språk er installert, kan kvar brukar individuelt velja det i språkinstillingane sine.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2011-03-20
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:6
29.
Language for menus and windows:
Språk for menyer og vinduer:
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-21
Suggestions:
Språk i menyar og vindauge:
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2011-03-20
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:7
30.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab.
The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English".
Every entry below "English" will be ignored.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Denne innstillingen gjelder kun språket i programmer og operativsystem, og påvirker ikke systeminnstilligner som gjelder datoformat, valuta, etc. Disse velges under "Regionale innstillinger".
Rekkefølgen på de viste alternativene avgjør hvilke oversettelser som blir brukt på din maskin. Hvis oversettelser for det første språket ikke er tilgjengelige, vil det neste på listen bli valgt. Den siste oppføringen på listen er alltid "Engelsk".
Alle oppføringer som ligger etter "Engelsk", vil bli ignorert.
Translated by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-03-27
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
Denne innstillinga gjeld berre for språket i program og operativsystem, og påverkar ikkje systeminnstillingar som datoformat og valuta. Desse kan veljast under «Regionale innstillingar».
Rekkjefølgja på vala her avgjer kva for omsetjingar som vert brukte på datamaskina. Er det ikkje omsetjingar tilgjengelege for det første språket, vil neste på lista verta prøvd. Siste oppføringa på denne lista er alltid «Engelsk».
Alle oppføringar under «Engelsk» vil verta ignorert.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Andreas N. on 2011-10-23
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:8
31.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b>
Changes take effect next time you log in.</small>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<small><b>Dra språkene i foretrukket rekkefølge.</b>
Endringene trer i kraft neste gang du logger inn.</small>
Translated and reviewed by Joakim Langvand on 2013-05-12
Suggestions:
<small><b>Dra språka for å ordna dei i ønskt rekkjefølgje.</b>
Endringane vert tekne i bruk neste gong du loggar inn.</small>
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Andreas N. on 2013-05-02
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:11
32.
Apply System-Wide
Bruk på hele systemet
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-03-10
Suggestions:
Bruk i heile systemet
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Andreas N. on 2011-04-21
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:13
33.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
<small>Bruk samme språk for oppstarts- og innloggingsskjermen.</small>
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-04
Suggestions:
<small>Bruk same språk for oppstarts- og innloggingskjermen.</small>
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:14
34.
Install / Remove Languages...
Installer/fjern språk …
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-04-03
In upstream:
Installer/fjern språk ...
Suggested by Geir Hauge on 2010-01-24
Suggestions:
Installer / fjern språk...
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Sigurd Gartmann on 2009-10-18
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:15
35.
Keyboard input method system:
Skrivemetodesystem for tastatur:
Translated and reviewed by Geir Hauge on 2010-01-24
Suggestions:
Inntastingsmetode for tastatur:
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Zesty package "language-selector" by Rune Gangstø on 2010-03-01
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:16
2635 of 58 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: A, Anders Aase Martinsen, Bjørn Harald Vikhagen, Bjørn Olav Samdal, Christian Aasan, Geir Hauge, Henrik Hodne, Joakim Langvand, Jon Ramvi, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Ole Andreas Utstumo, Pål, Roy S, Rune C. Akselsen, Sigurd Gartmann, Simen, TorgerE, efikkan, Åka Sikrom.