Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
2837 of 58 results
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
Kai kalba įdiegta, naudotojai gali ją pasirinkti kalbos nustatymuose.
Translated and reviewed by Mantas Kriaučiūnas on 2014-01-08
In upstream:
Kai kalba įdiegta, atskiri naudotojai gali ją pasirinkti kalbos nuostatose.
Suggested by Aurimas Fišeras on 2009-09-30
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:6
29.
Language for menus and windows:
Meniu ir langų kalba:
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2012-04-13
In upstream:
Meniu ir langų kalba;
Suggested by Aurimas Fišeras on 2009-09-30
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:7
30.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab.
The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English".
Every entry below "English" will be ignored.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Šis nustatymas keičia tik jūsų darbalaukio ir programų kalbą. Jis nenustato sistemos aplinkos, pvz., valiutos ar datos formatų nustatymų. Pastariesiems keisti eikite į regionų formatų kortelę.
Čia rodoma reikšmių tvarka lemia, kuriuos vertimus naudoti jūsų darbalaukyje. Jei nėra vertimų į pirmąją kalbą, bus mėginami kiti vertimai iš sąrašo. Paskutinis įrašas sąraše visada yra „English“.
Kiekvieno įrašo žemiau „English“ bus nepaisoma.
Translated and reviewed by Moo on 2017-07-10
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:8
31.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b>
Changes take effect next time you log in.</small>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<small><b>Tempdami, surikiuokite kalbas pagal pirmenybę.</b>
Pakeitimai įsigalios kitą kartą prisijungus.</small>
Translated and reviewed by Moo on 2017-07-10
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:11
32.
Apply System-Wide
Taikyti visai sistemai
Translated and reviewed by Moo on 2017-07-10
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:13
33.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
<small>Naudoti tą patį kalbos pasirinkimą paleidimui ir prisijungimo ekranui.</small>
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2012-02-04
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:14
34.
Install / Remove Languages...
Įdiegti / šalinti kalbas...
Translated and reviewed by Moo on 2017-07-10
In upstream:
Įdiegti / pašalinti kalbas...
Suggested by Aurimas Fišeras on 2009-09-30
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:15
35.
Keyboard input method system:
Klaviatūros rašymo būdų sistema:
Translated and reviewed by Mantas Kriaučiūnas on 2014-01-08
In upstream:
Klaviatūros įvesties metodo sistema:
Suggested by Aurimas Fišeras on 2009-10-12
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:16
36.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function.
For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese.
The recommended value for Ubuntu is "IBus".
If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Jei reikia rašyti kalbomis, kurioms reikia sudėtingesnių įvesties metodų (rašymo būdų), nei paprastas klavišo ir raidės atvaizdis, tikriausiai norėsite įjungti šią funkciją.
Pavyzdžiui, jums reikės šios funkcijos rašyti kinų, japonų, korėjiečių ar vietnamiečių kalbomis.
Ubuntu rekomenduojama reikšmė yra „IBus“.
Jei norite naudoti alternatyvias įvesties metodų sistemas, iš pradžių įdiekite atitinkamus paketus ir tada čia pasirinkite norimą sistemą.
Translated and reviewed by Mantas Kriaučiūnas on 2014-01-08
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:17
37.
Display numbers, dates and currency amounts in the usual format for:
Rodyti skaičius, datas ir valiutos kiekius įprastu formatu:
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-12
Located in ../data/LanguageSelector.ui.h:22
2837 of 58 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Algimantas Margevičius, Aurimas Fišeras, Colin Watson, DonnieD, Linas Bukauskas, Mantas Kriaučiūnas, Marius Mikučionis, Moo.