Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
2.
Insert special characters into documents
2008-03-01
Ievietot īpašas rakstzīmes dokumentos
27.
General Character Properties
2008-03-01
Rakstzīmes vispārējās īpašības
39.
Approximate equivalents:
2008-03-01
Caurmērā līdzvērtīgi:
40.
Equivalents:
2008-03-01
Līdzvērtīgi:
59.
Snap _Columns to Power of Two
2008-03-01
Samazināt _kolonnu skaitu divas reizes
2008-03-01
Sadalīt _kolonnas par divi kvadrātā
60.
Zoom _In
2008-03-01
Pal_ielināt
61.
Zoom _Out
2008-03-01
Sa_mazināt
69.
_View
2008-03-01
_Skatījums
87.
Match _whole word
2008-03-01
Salīdzināt _visu vārdu
89.
<Non Private Use High Surrogate>
2008-03-01
<Neprivātas lietošanas augsts aizstājējs>
106.
Mark, Spacing Combining
2008-03-01
Atzīme, atstarpju kombinēšanas
107.
Mark, Enclosing
2008-03-01
Atzīme, iekļaušanas
108.
Mark, Non-Spacing
2008-03-01
atzīme, bez atstarpju
128.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2008-03-01
Gucharmap un Unicode datu faili tiek izplatīti cerībā, ka tie būs noderīgi, bet BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS; pat bez ietvertas KOMERCDARBĪBAS vai ATBILSTĪBAS TĀS KONKRĒTAM MĒRĶIM. Plašākai informācijai skatīt GNU Vispārējo publisko licenci un Unicode autortiesības.
130.
Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.org/copyright.html
2008-03-01
Jums vajadzētu būt saņemtām Unicode autortiesību kopijai līdz ar Gucharmap; jūs tās vienmēr varat atrast Unicode mājaslapā: http://www.unicode.org/copyright.html
134.
Next Script
2008-03-01
Nākošais skripts
136.
Next Block
2008-03-01
Nākošais bloks
137.
Previous Block
2008-03-01
Iepriekšējais bloks
143.
FONT
2008-03-01
FONTS
155.
Latin-1 Supplement
2008-03-01
Latīņu 1 pielikums
156.
Latin Extended-A
2008-03-01
Latīņu paplašinātais A
157.
Latin Extended-B
2008-03-01
Latīņu paplašinātais B
161.
Greek and Coptic
2008-03-01
Grieķu un koptu
162.
Cyrillic
2008-03-01
Kirilica
184.
Thai
2008-03-01
Taizemiešu
188.
Georgian
2008-03-01
Gruzīnu
228.
Number Forms
2008-03-01
Ciparu formas
230.
Mathematical Operators
2008-03-01
Matemātiskie operatori
232.
Control Pictures
2008-03-01
Vadības bildes
242.
Braille Patterns
2008-03-01
Braila rakstzīmes
247.
Glagolitic
2008-03-01
Glagolitiskais
248.
Latin Extended-C
2008-03-01
Latīņu paplašinātais C
250.
Georgian Supplement
2008-03-01
Gruzīnu pielikums
251.
Tifinagh
2008-03-01
Berberu Tifinagh
279.
Latin Extended-D
2008-03-01
Latīņu paplašinātais D
303.
Private Use Area
2008-03-01
Privātā lietojuma lauks
306.
Arabic Presentation Forms-A
2008-03-01
Arābu prezentācijas formas A
312.
Arabic Presentation Forms-B
2008-03-01
Arābu prezentācijas formas B
317.
Aegean Numbers
2008-03-01
Egejiešu cipari
327.
Ugaritic
2008-03-01
Ugaritiešu
329.
Deseret
2008-03-01
Desereta
330.
Shavian
2008-03-01
Šaviānu
341.
Phoenician
2008-03-01
Feniķiešu
398.
Counting Rod Numerals
2008-03-01
Skaitīšanas virkņu skaitļi
424.
Variation Selectors Supplement
2008-03-01
Variāciju selektoru papildinājums
425.
Supplementary Private Use Area-A
2008-03-01
Papildus privātā lietojuma lauks A
426.
Supplementary Private Use Area-B
2008-03-01
Papildus privātā lietojuma lauks B
429.
Cypriot
2008-03-01
Kipriešu
433.
Inherited
2008-03-01
Mantotie