Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 314 results
1.
Character Map
2006-09-05
Rakstzīmju tabula
2.
Insert special characters into documents
2006-09-05
Ievietot īpašas rakstzīmes dokumentā
2006-09-05
Ievietot īpašas rakstzīmes dokumentā
6.
All
2006-09-05
Viss
7.
Unicode Block
2006-09-05
Unicode bloks
25.
Canonical decomposition:
2006-09-05
Kanoniska dekompozīcija:
26.
[not a printable character]
2006-09-05
[nedrukājama rakstzīme]
27.
General Character Properties
2006-09-05
Vispārējas rakstzīmju īpašības
2006-09-05
Vispārējas rakstzīmju īpašības
29.
Unicode category:
2006-09-05
Unicode kategorija:
30.
Various Useful Representations
2006-09-05
Dažādi noderīgi attēlojumi
31.
UTF-8:
2006-09-05
UTF-8:
32.
UTF-16:
2006-09-05
UTF-16:
33.
C octal escaped UTF-8:
2006-09-05
C oktālais atsoļa UTF-8:
34.
XML decimal entity:
2006-09-05
XML decimālais ieraksts:
35.
Annotations and Cross References
2006-09-05
Anotācijas un saistītās atsauces
36.
Alias names:
2006-09-05
Aizstājējvārdi:
37.
Notes:
2006-09-05
Piezīmes:
38.
See also:
2006-09-05
Skatīt arī:
39.
Approximate equivalents:
2006-09-05
Caurmērā līdzvērtgs:
2006-09-05
Caurmērā līdzvērtgs:
40.
Equivalents:
2006-09-05
Līdzvērtgs:
2006-09-05
Līdzvērtgs:
41.
CJK Ideograph Information
2006-09-05
CJK ideogrāfiskā informācija
42.
Definition in English:
2006-09-05
Definīcija angliski:
43.
Mandarin Pronunciation:
2006-09-05
Mandarīnu izruna:
44.
Cantonese Pronunciation:
2006-09-05
Kantoniešu izruna:
45.
Japanese On Pronunciation:
2006-09-05
Japāņu On izruna:
46.
Japanese Kun Pronunciation:
2006-09-05
Japāņu Kun izruna:
47.
Tang Pronunciation:
2006-09-05
Tang izruna:
48.
Korean Pronunciation:
2006-09-05
Korejiešu izruna:
50.
Characte_r Table
2006-09-05
Rakstzīmj_u tabula
51.
Character _Details
2006-09-05
Rakstzīmju _detaļas
52.
Character Table
2006-09-05
Rakstzīmju tabula
53.
Unknown character, unable to identify.
2006-09-05
Nezināma rakstzīme, nevar identificēt.
54.
Not found.
2006-09-05
Nav atrasts.
55.
Character found.
2006-09-05
Rakstzīme atrasta.
56.
By _Script
2006-09-05
Pēc _skripta
57.
By _Unicode Block
2006-09-05
Pēc _Unicode bloka
60.
Zoom _In
2006-09-05
fokusēt _tuvāk
61.
Zoom _Out
2006-09-05
Fokusēt _ārpus
62.
_Normal Size
2006-09-05
_Normāls Izmērs
64.
_Help
2006-09-05
_Palīdzība
65.
_About
2006-09-05
_Par
67.
_File
2006-09-05
_Fails
69.
_View
2006-09-05
_Skats
2006-09-05
_Skats
70.
_Search
2006-09-05
_Meklēt
71.
Find _Next
2006-09-05
Meklēt _nākamo
72.
Find _Previous
2006-09-05
Meklēt _iepriekšējo