Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1162 results
1.
Display
2011-04-04
Приказ
2.
Cursor type
2014-03-24
Врста курзора
2012-08-07
Врста курсора
2011-04-04
Тип курсора
3.
Standard cursor type
2014-03-24
Уобичајена врста курзора
2012-08-07
Стандардна врста курсора
2011-04-04
Стандардни тип курсора
4.
Display of this cursor
2014-03-24
Приказ овог курзора
2011-04-04
Приказ овог курсора
5.
Device Display
2011-04-04
Екран уређаја
6.
Display which the device belongs to
2011-04-04
Екран коме припада уређај
7.
Device manager
2011-04-04
Управник уређаја
8.
Device manager which the device belongs to
2011-04-04
Управник уређаја коме припада уређај
9.
Device name
2012-08-07
Назив уређаја
2011-04-04
Име уређаја
10.
Device type
2011-04-04
Врста уређаја
11.
Device role in the device manager
2011-04-04
Улога уређаја у управнику уређаја
12.
Associated device
2011-04-04
Придружени уређај
13.
Associated pointer or keyboard with this device
2011-04-04
Придружени показивач или тастатура са овим уређајем
14.
Input source
2011-04-04
Извор улаза
15.
Source type for the device
2011-04-04
Врста извора за уређај
16.
Input mode for the device
2011-04-04
Улазни режим за уређај
17.
Whether the device has a cursor
2014-03-24
Да ли уређај има курзор
2011-04-04
Да ли уређај има курсор
18.
Whether there is a visible cursor following device motion
2014-03-24
Да ли постоји видљиви курзор који следи покрете уређаја
2011-04-04
Да ли постоји видљив курсор који следи покрете уређаја
19.
Number of axes in the device
2011-04-04
Број оса у уређају
22.
Seat
2016-02-23
Смештај
24.
Axes
2016-08-29
Осе
25.
Tool
2016-08-29
Алат
26.
The tool that is currently used with this device
2016-08-29
Алат који се тренутно користи са овим уређајем
27.
Display for the device manager
2011-04-04
Приказ за управника уређаја
28.
Default Display
2014-03-24
Основни приказ
29.
The default display for GDK
2014-03-24
Основни приказ за ГДК
2011-04-04
Подразумевани приказ за ГДК
35.
Font options
2014-03-24
Могућности словног лика
36.
The default font options for the screen
2014-03-24
Основне могућности словног лика на екрану
37.
Font resolution
2014-03-24
Резолуција словног лика
38.
The resolution for fonts on the screen
2014-03-24
Резолуција словног лика на екрану
39.
Cursor
2014-03-24
Курзор
40.
Opcode
2011-04-04
Опкôд
41.
Opcode for XInput2 requests
2014-03-24
Опкôд за захтеве улаза2 Икса
2011-04-04
Опкôд за захтеве Х-улазе2
42.
Major
2012-03-07
Главни
43.
Major version number
2012-03-07
Број главног издања
44.
Minor
2012-03-07
Споредни
45.
Minor version number
2012-03-07
Број споредног издања
46.
Device ID
2011-04-04
ИБ уређаја
47.
Device identifier
2014-03-24
Одредник уређаја
2011-04-04
Идентификатор уређаја