Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
48.
Cell renderer
2012-02-03
Приказивач ћелије
49.
The cell renderer represented by this accessible
2012-02-13
Репрезентни приказивач ћелија је доступан
286.
The widget referenced by this accessible.
2012-02-13
Референтни графички елемент је доступан.
288.
The name of the associated action, like 'app.quit'
2012-02-13
Назив повезаног деловања, као 'app.quit'
290.
The parameter for action invocations
2012-02-13
Параметар за призивање активности
329.
Register session
2012-02-13
Региструј мисију
330.
Register with the session manager
2012-02-13
Региструј са менаџером мисије
331.
Application menu
2012-02-03
Изборник апликација
333.
Menubar
2012-02-03
Трака са избором
337.
Show a menubar
2012-02-03
Прикажи изборну траку
729.
Subproperties
2012-02-03
Под својства
730.
The list of subproperties
2012-02-03
Списак под својстава
735.
The numeric id for quick access
2012-02-11
Бројчани ИД за брзи приступ
738.
Initial value
2012-02-03
Почетна вредност
739.
The initial specified value used for this property
2012-02-13
Почетна одређена вредност за ово својство
1499.
Has Origin
2012-02-13
Потиче