Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

601650 of 666 results
428.
None
2017-08-18
Brez
429.
Negativity towards a specific group of people
2017-10-11
Negativen odnos do specifične skupine ljudi
430.
Discrimination designed to cause emotional harm
2017-10-11
Diskriminatorno delovanje, ki lahko sproži močan čustven odziv
431.
Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion
2017-10-11
Izrecna diskriminacija na podlagi spola, spolnosti, rase ali vere
432.
None
2017-08-18
Brez
433.
Product placement
2017-08-18
Opredelitev izdelka
434.
Explicit references to specific brands or trademarked products
2017-10-11
Izrecna sklicevanja na določene blagovne znamke ali izdelke
435.
Players are encouraged to purchase specific real-world items
2017-10-11
Igralce spodbuja k nakupu določenih pravih predmetov
436.
None
2017-08-18
Brez
437.
Gambling on random events using tokens or credits
2017-10-11
Igranje na srečo na naključnih dogodkih z uporabo žetonov ali kreditnih točk
439.
Gambling using real money
2017-10-11
Igranje na srečo s pravim denarjem
440.
None
2017-08-18
Brez
441.
Ability to spend real money in-game
2017-10-11
Možnost uporabe pravega denarja znotraj igre
442.
None
2017-08-18
Brez
443.
Player-to-player game interactions without chat functionality
2017-10-11
Interakcije med igralci znotraj igre brez funkcije za klepet
444.
Player-to-player preset interactions without chat functionality
2017-10-11
Predložene interakcije med igralci znotraj igre brez funkcije za klepet
445.
Uncontrolled chat functionality between players
2017-10-11
Nenadzorovana možnost klepeta med igralci
447.
Uncontrolled audio or video chat functionality between players
2017-10-11
Nenadzorovana možnost zvočnega ali video klepeta med igralci
449.
Sharing social network usernames or email addresses
2017-10-11
Objavljanje uporabniškega imena ali elektronskega naslova socialnega omrežja
451.
Sharing user information with 3rd parties
2017-08-18
Objavljanje podrobnosti o uporabniku tretjim osebam
453.
Sharing physical location to other users
2017-10-11
Objavljanje trenutnega mesta drugim uporabnikom
454.
Detailed errors from the package manager follow:
2016-02-27
Podrobne napake upravljalnika paketov so:
455.
_About
2016-02-27
_O programu
456.
_Quit
2016-02-27
_Končaj
457.
Add, remove or update software on this computer
2016-02-27
Dodajanje, odstranjevanje in posodabljanje programske opreme.
458.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2016-02-27
Posodobitve;Posodobitev;Viri;Skladišča;Programi;Namestitev;Lastnosti;Odnamestitev;App;Trgovina;
459.
Software catalog is being downloaded
2017-08-18
Katalog programske opreme se posodablja
460.
Software catalog is being loaded
2017-08-18
Katalog programske opreme se posodablja
462.
Starting up…
2019-02-23
Zaganjanje sistema …
2017-08-18
Zaganjanje sistema ...
464.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
465.
Audio Creation & Editing
2017-08-18
Ustvarjanje in urejanje glasbe
466.
Music Players
2017-08-18
Predvajalniki glasbe
468.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
470.
IDEs
2017-08-18
Naprave IDE
472.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
478.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
479.
Action
2017-08-18
Akcijske igre
480.
Adventure
2017-08-18
Pustolovščine
481.
Arcade
2017-08-18
Arkadne igre
483.
Board
2017-08-18
Tabla
490.
Strategy
2017-08-18
Strateške igre
492.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
493.
3D Graphics
2017-08-18
3D-grafika
499.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
503.
Word Processor
2017-08-18
Urejanje besedila
509.
Localization
2017-08-18
Jezikovno prilagajanje
512.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
519.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju
524.
Featured
2017-08-18
Novosti v ospredju