Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1183 results
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Canvia durant el dia
3.
Lock Screen
2008-10-12
Bloca la pantalla
4.
Tile
2013-04-08
Mosaic
5.
Zoom
2013-04-08
Amplia
6.
Center
2013-04-08
Centra
7.
Scale
2013-04-08
Escala
8.
Fill
2013-04-08
Omple
9.
Span
2013-04-08
Allarga
10.
Wallpapers
2011-09-27
Fons de pantalla
2011-05-21
Papers de fons
12.
Select Background
2013-04-08
Selecciona el fons
13.
Pictures
2013-04-08
Imatges
17.
_Cancel
2011-05-21
_Cancel·la
18.
Select
2011-05-21
Selecciona
19.
multiple sizes
2009-09-23
mides múltiples
20.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
21.
No Desktop Background
2011-05-21
Sense imatge de fons de l'escriptori
2009-03-04
Sense fons de l'escriptori
22.
Current background
2011-05-21
Imatge de fons actual
23.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Canvieu la imatge de fons a un fons de pantalla o fotografia
24.
Wallpaper;Screen;Desktop;
2013-04-08
Fons de pantalla;Pantalla;Escriptori;
34.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
35.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2014-05-29
Activeu i desactiveu el Bluetooth i connecteu els dispositius
37.
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2014-05-29
Col·loqueu el dispositiu de calibratge sobre el quadre i premeu «Inicia»
38.
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2014-05-29
Moveu el dispositiu de calibratge a la posició de calibratge i premeu «Continua»
39.
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2014-05-29
Moveu el dispositiu de calibratge a la posició de la superfície i premeu «Continua»
40.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Tanca la tapa del portàtil
41.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
S'ha produït un error intern que no s'ha pogut recuperar.
42.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Les eines que calen pel calibratge no estan instal·lades.
43.
The profile could not be generated.
2014-05-29
No s'ha pogut generar el perfil.
44.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
No s'ha pogut obtenir el punt blanc de l'objectiu.
45.
Complete!
2014-05-29
S'ha completat
46.
Calibration failed!
2014-05-29
Ha fallat el calibratge
47.
You can remove the calibration device.
2014-05-29
Podeu treure el dispositiu de calibratge.
48.
Do not disturb the calibration device while in progress
2014-05-29
No interrompeu el dispositiu de calibratge mentre treballi
49.
Laptop Screen
2014-05-29
Pantalla del portàtil
50.
Built-in Webcam
2014-05-29
Càmera web integrada
51.
%s Monitor
2014-05-29
Monitor %s
52.
%s Scanner
2014-05-29
Escànner %s
53.
%s Camera
2014-05-29
Càmera %s
54.
%s Printer
2014-05-29
Impressora %s
55.
%s Webcam
2014-05-29
Càmera web %s
56.
Enable color management for %s
2014-05-29
Habilita la gestió del color per a %s
57.
Show color profiles for %s
2014-05-29
Mostra els perfils de color per a %s
58.
Not calibrated
2014-05-29
Sense calibrar
60.
Colorspace:
2012-03-19
Espai de color:
61.
Test profile:
2012-03-19
Perfil de comprovació:
62.
Select ICC Profile File
2011-09-27
Selecciona un fitxer de perfil ICC
63.
_Import
2011-09-27
_Importa
64.
Supported ICC profiles
2011-09-27
Perfils ICC compatibles