Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 463 results
1.
Failed to get configuration file path from '%s'
2006-10-06
Nevarēja iegūt konfigurācijas avotu no '%s'
2.
Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'
2006-10-06
Radītais Evolution/LDAP avots izmantojot konfigurācijas failu '%s'
3.
Unable to parse XML file '%s'
2008-01-12
Nevar noparsēt XML failu '%s'
4.
Config file '%s' is empty
2006-10-06
Konfiguracijas fails '%s' ir tukšs
5.
Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>
2006-10-06
Saknes mezglam no '%s' vajag būt <evoldap> ne <%s>
6.
No <template> specified in '%s'
2006-10-06
Nav <veidne> norādīta '%s'
7.
No "filter" attribute specified on <template> in '%s'
2008-01-12
Nav "filtra" atribūta, kas norādīts <veidnē> iekš '%s'
8.
No LDAP server or base DN specified in '%s'
2006-10-06
Nav LDAP serveris vai bāze DN norādīta '%s'
9.
Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'
2006-10-06
Saskarne ar LDAP serveri: saimniekdators '%s', ports '%d', bāze DN '%s'
10.
Failed to contact LDAP server: %s
2009-03-18
Nevar izveidot saskari ar LDAP serveri: %s
2006-10-06
Neizdevās izveidot saskari ar LDAP serveri: %s
2006-10-06
Neizdevās izveidot saskari ar LDAP serveri: %s
2006-10-06
Neizdevās izveidot saskari ar LDAP serveri: %s
11.
Searching for entries using filter: %s
2006-10-06
Ierakstu meklēšana, izmantojot filtru : %s
12.
Error querying LDAP server: %s
2008-01-12
Kļūda aptaujājot LDAP serveri: %s
13.
Got %d entries using filter: %s
2006-10-06
Saņemti %d ieraksti, izmantojot filtru: %s
14.
Cannot find directory %s
2006-10-06
Nevarēja izveidot direktoriju %s
15.
Error saving GConf tree to '%s': %s
2008-01-12
Kļūda saglabājot GConf koku '%s': %s
16.
Usage: %s <dir>
2006-10-06
Lietošana: %s <dir>
17.
Usage: %s <dir> Merges a markup backend filesystem hierarchy like: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
2006-10-06
Lietošana: %s <dir> Sapludina marķējumu datņu sistēmas beigās kā hierarhija: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml uz: dir/%%gconf-tree.xml
18.
Unloading text markup backend module.
2008-01-12
Atlādējam teksta marķējuma beigu moduli.
19.
Couldn't find the XML root directory in the address `%s'
2006-10-06
Nevarēja atrast XML saknes direktoriju adresē `%s'
20.
Could not make directory `%s': %s
2008-01-12
Nevarēja izveidot direktoriju `%s' : %s
21.
Can't read from or write to the XML root directory in the address "%s"
2008-01-12
Nevar nolasīt vai ierakstīt XML saknes direktorijā adresi "%s"
23.
Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory
2006-10-06
Direktorijas izņemšanas operācija vairs netiek atbalstīta, vienkārši izdzēsiet visas vērtības šajā direktorijā
24.
Could not open lock directory for %s to remove locks: %s
2006-10-06
Nevarēja atvērt sledzenes direktoriju priekš %s, lai atslēgtu slēdzenes: %s
25.
Could not remove file %s: %s
2008-01-12
Nevarēja izņemt failu %s: %s
26.
Initializing Markup backend module
2008-01-12
Inicializē XML beigu moduli
27.
Failed to give up lock on XML directory "%s": %s
2009-03-18
Nevar atcelt XML direktorijas slēgšanu "%s": %s
2008-01-12
Neizdevās atcelt XML direktorijas slēgšanu "%s": %s
2008-01-12
Neizdevās atcelt XML direktorijas slēgšanu "%s": %s
2008-01-12
Neizdevās atcelt XML direktorijas slēgšanu "%s": %s
28.
Failed to write some configuration data to disk
2006-10-06
Nevarēja ierakstīt dažus konfigurācijas datus diskā
29.
Could not make directory "%s": %s
2006-10-06
Nevarēja izveidot direktoriju "%s": %s
30.
Could not remove "%s": %s
2006-10-06
Nevarēja noņemt "%s": %s
31.
Failed to write "%s": %s
2009-03-18
Nevar ierakstīt "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ierakstīt "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ierakstīt "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ierakstīt "%s": %s
32.
Failed to load file "%s": %s
2009-03-18
Nevar ielādēt failu "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ielādēt failu "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ielādēt failu "%s": %s
2006-10-06
Neizdevās ielādēt failu "%s": %s
33.
Line %d character %d: %s
2006-10-06
Rinda %d simbols %d: %s
34.
Attribute "%s" is invalid on <%s> element in this context
2006-10-06
Atribūts "%s" ir neparezs uz <%s> elementa šajā kontekstā
35.
Didn't understand `%s' (expected integer)
2006-10-06
Nesaprasts `%s' (gaidīts vesels skaitlis)
37.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
2008-01-12
Nesaprsts `%s' (gaidīts patiesi vai nepatiesi)
38.
Didn't understand `%s' (expected real number)
2008-01-12
Nesaprasts `%s' (gaidīts reāls skaitlis)
39.
Unknown value "%s" for "%s" attribute on element <%s>
2006-10-06
Nezināma vērtība "%s" priekš "%s" atribūtam uz elementa <%s>
40.
No "%s" attribute on element <%s>
2006-10-06
Nav "%s" atribūta elementam <%s>