Translations by Artis Trops

Artis Trops has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 647 results
1.
Failed to get configuration file path from '%s'
2006-03-19
Nevarēju piekļūt konfigurācijas avotam(iem): %s
3.
Unable to parse XML file '%s'
2006-03-19
Neizdevās noparsēt XML failu "%s"
4.
Config file '%s' is empty
2006-03-19
Dokuments `%s' ir tukšs?
7.
No "filter" attribute specified on <template> in '%s'
2006-03-19
Nav "type" atribūta <%s> nodei
10.
Failed to contact LDAP server: %s
2006-03-19
Neizdevās stat `%s': %s
12.
Error querying LDAP server: %s
2006-03-19
Kļūda uzstādot vērtību: %s
14.
Cannot find directory %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju `%s' : %s
15.
Error saving GConf tree to '%s': %s
2006-03-19
Kļūda dabūnot shēmu no '%s': %s
18.
Unloading text markup backend module.
2006-03-19
Izlādējam XML atbalstošo moduli.
19.
Couldn't find the XML root directory in the address `%s'
2006-03-19
Nevarēju atrast %s saknes direktoriju adresē `%s'
20.
Could not make directory `%s': %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju `%s' : %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju `%s' : %s
21.
Can't read from or write to the XML root directory in the address "%s"
2006-03-19
Nevaru nolasīt vai ierakstīt XML saknes direktorijā adresē "%s"
2006-03-19
Nevaru nolasīt vai ierakstīt XML saknes direktorijā adresē "%s"
22.
Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o
2006-03-19
Direktorijas/faila atļaujas XML avotam saknē %s ir: %o/%o
23.
Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory
2006-03-19
Direktorijas Dzēšanas operācija nav vairāk atbalstīta, vienkārši izdzēsiet visas vērtības šajā direktorijā
24.
Could not open lock directory for %s to remove locks: %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju `%s' : %s
25.
Could not remove file %s: %s
2006-03-19
Nevaru izņemt failu %s: %s
26.
Initializing Markup backend module
2006-03-19
Inicializēju XML atbalstošo moduli
27.
Failed to give up lock on XML directory "%s": %s
2006-03-19
Neizdevās atmest XML dir slēgšanu "%s": %s
28.
Failed to write some configuration data to disk
2006-03-19
Nevarēju piekļūt konfigurācijas avotam(iem): %s
29.
Could not make directory "%s": %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju "%s": %s
2006-03-19
Nevarēju izveidot direktoriju "%s": %s
30.
Could not remove "%s": %s
2006-03-19
Nevaru izņemt failu %s: %s
31.
Failed to write "%s": %s
2006-03-19
Neizdevās izdzēst "%s": %s
32.
Failed to load file "%s": %s
2006-03-19
Neizdevās ielādēt avotu "%s": %s
33.
Line %d character %d: %s
2006-03-19
Neizdevās izveidot %s: %s
35.
Didn't understand `%s' (expected integer)
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju veselu skaitli (integer))
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju veselu skaitli (integer))
36.
Integer `%s' is too large or small
2006-03-19
Vesels skaitlis `%s' ir par lielu vai mazu
37.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju patiesi vai nepatiesi)
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju patiesi vai nepatiesi)
38.
Didn't understand `%s' (expected real number)
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju reālu skaitli)
2006-03-19
Nesapratu `%s' (gaidīju reālu skaitli)
40.
No "%s" attribute on element <%s>
2006-03-19
Nav "type" atribūta <%s> nodei
57.
Failed to open "%s": %s
2006-03-19
Nevarēju atvērt `%s': %s
58.
Error reading "%s": %s
2006-03-19
Kļūda atstādot "%s": %s
60.
Error writing file "%s": %s
2006-03-19
Kļūda atstādot "%s": %s
61.
Failed to move temporary file "%s" to final location "%s": %s
2006-03-19
Neizdevās novietot vietā jauno saglabātā stāvokļa failu: %s
62.
Unloading XML backend module.
2006-03-19
Izlādējam XML atbalstošo moduli.
2006-03-19
Izlādējam XML atbalstošo moduli.
63.
Error syncing the XML backend directory cache: %s
2006-03-19
Kļūda sinhronizējot XML atbalstošo direktorijas keišu: %s
2006-03-19
Kļūda sinhronizējot XML atbalstošo direktorijas keišu: %s
64.
Initializing XML backend module
2006-03-19
Inicializēju XML atbalstošo moduli
2006-03-19
Inicializēju XML atbalstošo moduli
65.
Failed to sync XML cache contents to disk
2006-03-19
Neizdevās sinhronizēt XML keiša saturu ar disku
2006-03-19
Neizdevās sinhronizēt XML keiša saturu ar disku
66.
Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has not been successfully synced to disk
2006-03-19
Nevaru izņemt direktoriju `%s' no XML atbalstošā keiša, tāpēc ka tas nav veiksmīgi sinhronizējies ar disku
2006-03-19
Nevaru izņemt direktoriju `%s' no XML atbalstošā keiša, tāpēc ka tas nav veiksmīgi sinhronizējies ar disku
67.
Could not stat `%s': %s
2006-03-19
Neizdevās stat `%s': %s