Translations by Yuri Chornoivan

Yuri Chornoivan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-03-04
Повернутися до резервної копії і перезавантажити систему
2.
Snapshot
2012-03-04
Резервна копія
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-03-04
Шукаємо непотрiбні пакунки (apt-get autoremove), уважно перегляньте список результатів пошуку.
8.
Check all file systems
2012-03-04
Перевiрити всі файловi системи
10.
Enable networking
2012-03-04
Уможливити роботу у мережі
13.
Read-only mode
2012-03-04
Режим лише читання
15.
none
2012-03-04
немає
16.
IP configured
2012-03-04
Налаштована IP-адреса
17.
IP and DNS configured
2012-03-04
Налаштовані IP-адреса і DNS
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-03-04
Програмного масиву RAID не виявлено (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-03-23
LVM не виявлено (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-03-23
Невідомо (слід запускати від імені root)
21.
Physical Volumes:
2012-03-23
Фізичні томи:
22.
ok (good)
2012-03-23
гаразд (все добре)
23.
not ok (BAD)
2012-03-23
негаразд (погано)
24.
Volume Groups:
2012-03-23
Групи томів:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-03-23
невідомо (файлова система у режимі читання)
26.
unknown (must be run as root)
2012-03-23
невідомо (слід запускати від імені root)
27.
yes (good)
2012-03-23
так (все добре)
28.
no (BAD)
2012-03-23
ні (погано)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-03-23
(Скористайтеся клавішами зі стрілками/PageUp/PageDown для гортання і клавішею Tab, щоб позначити)
31.
System mode:
2012-03-04
Режим роботи системи:
32.
CPU information:
2012-03-04
Дані щодо процесора:
33.
Network connectivity:
2012-03-04
Стан мережі:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-03-04
=== Докладно щодо використання диска ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-03-04
=== Стан програмного масиву RAID ===
36.
=== LVM state ===
2012-03-23
=== Стан LVM ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-03-04
=== Докладно щодо використання пам’яті ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-03-04
=== Докладно щодо налаштувань мережі ===
39.
=== System database (APT) ===
2012-03-23
=== База даних системи (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-03-23
База даних є узгодженою:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-03-04
Меню відновлення (стан файлової системи: лише читання)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-03-04
Меню відновлення (стан файлової системи: читання і запис)
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-03-04
Ви наказали програмі вийти з режиму відновлення і продовжити виконання послідовності команд для завантаження. Будь ласка, зауважте, що для роботи деяких з графічних драйверів потрібно виконати завантаження у повноцінному графічному режимі, отже після відновлення системи буде показано повідомлення про помилку. У разі появи такого повідомлення, просто перезавантажте систему за допомогою вікна входу до системи, а потім виконайте стандартну процедуру завантаження.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-03-04
У разі підтвердження дії вашу кореневу файлову систему (/) буде перемонтовано у режимі читання з записом. Буде змонтовано будь-яку іншу систему, визначену за допомогою /etc/fstab. Підтверджуєте продовження виконання дії?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-03-04
Для реалізації вибраного вами варіанта вашу файлову систему має бути змонтовано у режимі лише читання. На жаль, вибраний вами раніше варіант дій призведе до порушення цього режиму. Найпростішим способом повернутися до режиму лише читання є перезавантаження вашої системи.