Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-02-20
Povrnitev na starejši posnetek in ponoven zagon
2.
Snapshot
2012-02-20
Posnetek
3.
Try to make free space
2010-08-23
Poskusi napraviti prazen prostor
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-02-21
Poskušanje iskanja paketov, ki jih ne potrebujete (apt-get autoremove). Pozorno preglejte seznam.
5.
Finished, please press ENTER
2010-08-23
Končano, pritisnite vnosno tipko
7.
Run in failsafe graphic mode
2010-08-23
Zaženi v grafičnemu načinu varnim pred sesutjem
8.
Check all file systems
2012-02-21
Preveri vse datotečne sisteme
10.
Enable networking
2012-02-20
Omogoči omrežje
11.
Drop to root shell prompt
2010-08-23
Prehod v skrbniško ukazno vrstico
12.
System summary
2012-02-21
Povzetek sistema
13.
Read-only mode
2012-02-21
Način le za branje
14.
Read/Write mode
2012-02-27
Način branja/pisanja
15.
none
2012-02-20
brez
16.
IP configured
2012-02-27
IP je nastavljen
17.
IP and DNS configured
2012-02-27
IP in DNS sta nastavljena
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-02-27
Programski RAID ni bil zaznan (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-03-15
LVM ni bil zaznan (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-03-15
Neznano (mora biti zagnan kot skrbnik)
21.
Physical Volumes:
2012-03-15
Fizični nosilci:
22.
ok (good)
2012-03-15
v redu
23.
not ok (BAD)
2012-03-15
ni v redu (SLABO)
24.
Volume Groups:
2012-03-15
Skupine nosilcev:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-03-15
neznano (datotečni sistem le za branje)
26.
unknown (must be run as root)
2012-03-15
neznano (mora biti pognano kot skrbnik)
27.
yes (good)
2012-03-15
da (dobro)
28.
no (BAD)
2012-03-15
ne (SLABO)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-03-15
(uporabite tipke puščice/stran navzgor/stran navzdol za premik in tipko TAB za izbiro)
30.
=== General information ===
2012-02-27
=== Splošni podatki ===
31.
System mode:
2012-02-27
Sistemski način:
32.
CPU information:
2012-02-27
Podatki o CPE
33.
Network connectivity:
2012-02-27
Omrežna povezljivost:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-02-27
=== Podrobna uporaba diska ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-02-27
=== Stanje programskega RAID-a ===
36.
=== LVM state ===
2012-03-15
=== stanje LVM ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-02-27
=== Podrobna poraba pomnilnika ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-02-27
=== Podrobne omrežne nastavitve ===
39.
=== System database (APT) ===
2012-03-15
=== Sistemska podatkovna zbirka (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-03-15
Podatkovna zbirka je dosledna:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-02-27
Obnovitveni meni (stanje datotečnega sistema: le za branje)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-02-27
Obnovitveni meni (stanje datotečnega sistema: branje/pisanje)
43.
Resume normal boot
2010-08-23
Nadaljuj z običajnim zagonom
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-02-27
Sedaj boste končali obnovitveni način in nadaljevali z zagonom. Nekateri grafični gonilniki zahtevajo pol grafični zagon in bodo spodleteli ob nadaljevanju iz obnovitvene seje. Če se to zgodi, ponovno zaženite računalnik iz prijavnega zaslona in izvedite običajni zagon.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-02-27
Če nadaljujete, bo vaš datotečni sistem / ponovno priklopljen v načinu branja in pisanja prav tako pa bodo priklopljeni morebitni datotečni sistemi določeni v /etc/fstab. Ali želite nadaljevati?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-02-27
Možnost, ki ste jo izbrali, zahteva, da je vaš datotečni sistem v načinu le za branje. Na žalost je možnost, ki ste jo izbrali prej, končala ta način. Najlažji način nazaj v način le za branje je ponoven zagon sistema.