Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.

These translations are shared with Déjà Dup 34 series template deja-dup.

110 of 329 results
1.
Folders to save
Mapes kas jāsaglabā
Translated and reviewed by Jānis Marks Gailis on 2014-01-25
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:9 deja-dup/Preferences.vala:189
2.
This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEOS are recognized as the user’s special directories and can be at the start of a longer path ($HOME/subdir). Reserved value $USER is replaced by the user’s username and can be anywhere in the path. Relative entries are relative to the user’s home directory.
Šis direktoriju saraksts tiks dublēts. Rezervētās vērtības $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH un $VIDEOS tiek atpazītas kā īpašās lietotāja direktorijas un tās var būt garāku ceļu sākumi ($HOME/apakšmape). Rezervētā vērtība $USER tiek aizvietota ar lietotāja nosaukumu un to var ievietot jebkur ceļā. Relatīvie ieraksti ir relatīvi attiecībā pret lietotāja mājas mapi.
Translated and reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2018-03-14
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:10
3.
Folders to ignore
Mapes, ko ignorēt
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:14 deja-dup/Preferences.vala:201
4.
This list of directories will not be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEOS are recognized as the user’s special directories and can be at the start of a longer path ($HOME/subdir). Reserved value $USER is replaced by the user’s username and can be anywhere in the path. Relative entries are relative to the user’s home directory.
Šis direktoriju saraksts netiks dublēts. Rezervētās vērtības $HOME, $DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH un $VIDEOS tiek atpazītas kā īpašās lietotāja direktorijas un tās var būt garāku ceļu sākumi ($HOME/apakšmape). Rezervētā vērtība $USER tiek aizvietota ar lietotāja nosaukumu un to var ievietot jebkur ceļā. Relatīvie ieraksti ir relatīvi attiecībā pret lietotāja mājas mapi.
Translated and reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2018-03-14
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:15
5.
Whether to request the root password
Vai prasīt root paroli
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:19
6.
Whether to request the root password when backing up from or restoring to system folders.
Vai pieprasīt root paroli, kad dublē vai atjauno sistēmas mapes.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:20
7.
The last time Déjà Dup was run
Pēdējā reize, kad Déjà Dup tika palaists
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:24
8.
The last time Déjà Dup was successfully run. This time should be in ISO 8601 format.
Pēdējā reize, kad Déjà Dup veiksmīgi tika palaists. Šim laikam ir jābūt ISO 8601 formātā.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:25
9.
The last time Déjà Dup backed up
Pēdējā reize, kad Déjà Dup dublēja
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:29
10.
The last time Déjà Dup successfully completed a backup. This time should be in ISO 8601 format.
Pēdējā reize, kad Déjà Dup veiksmīgi beidza dublēšanu. Šim laikam ir jābūt ISO 8601 formātā.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-24
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:30
110 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jānis Marks Gailis, Michael Terry, Nita, Rūdolfs Mazurs.