Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
716 of 1729 results
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
krytyczny
Translated and reviewed by Bartosz Fenski on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
wysoki
Translated and reviewed by Bartosz Fenski on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
średni
Translated by Bartosz Fenski on 2006-09-07
Reviewed by Piotr Strębski on 2018-07-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
niski
Translated by Bartosz Fenski on 2006-09-07
Reviewed by Piotr Strębski on 2018-07-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Ignoruj pytania z priorytetem niższym niż:
Translated by Bartosz Fenski on 2007-03-11
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-01-25
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Pakiety używające do konfiguracji debconf, nadają priorytety zadawanym pytaniom. Tylko pytania o określonym lub wyższym priorytecie będą Tobie zadawane, pozostałe zostaną pominięte.
Translated and reviewed by GTriderXC on 2011-03-18
In upstream:
Pakiety używające debconfa do konfiguracji nadają zadawanym pytaniom priorytety. Tylko pytania o pewnym lub wyższym priorytecie są Tobie zadawane - wszystkie mniej ważne są pomijane.
Suggested by Bartosz Fenski on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Należy wybrać najniższy priorytet pytań, które mają być zadawane:
- "krytyczny" określa te pytania, które bez interwencji ze strony
użytkownika mogą prowadzić do zepsucia systemu.
- "wysoki" określa te pytania, które nie mają rozsądnych wartości
domyślnych.
- "średni" - określa te pytania, które mają rozsądne wartości
domyślne.
- "niski" - określa te pytania, których wartości domyślne będą
odpowiednie w większości przypadków.
Translated by Tomasz Dominikowski on 2008-03-07
Reviewed by GTriderXC on 2011-03-18
In upstream:
Wybierz najniższy priorytet pytań, które mają być Ci zadawane:
- 'krytyczny' określa te pytania, które bez interwencji ze strony
użytkownika mogą prowadzić do zepsucia systemu.
- 'wysoki' określa te pytania, które nie mają rozsądnych wartości
domyślnych.
- 'średni' - określa te pytania, które mają rozsądne wartości
domyślne.
- 'niski' - określa te pytania, których wartości domyślne będą
odpowiednie w większości przypadków.
Suggested by Bartosz Fenski on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Dla przykładu, to pytanie ma średni priorytet, więc gdyby do tej pory Twój priorytet był 'wysoki' lub 'krytyczny', nie zobaczyłbyś tego pytania.
Translated by Bartosz Fenski on 2006-03-17
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-01-25
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Zmiana priorytetu debconf
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-03-07
In upstream:
Zmień priorytet debconfa
Suggested by Bartosz Fenski on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Dalej
Translated and reviewed by Bartosz Fenski on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
716 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Angelika Maria Piątkowska, Antoni Kudelski, Arkadiusz Lipiec, Bartosz Fenski, Bartosz Wierzejewski, Dominik Zablotny, GTriderXC, Grzegorz Chwalisz, Grzegorz G., Hubert Maraszek, Inox, Jakub Płotkowski, Jan Pogocki, Jarosław Ogrodnik, Kabar, Karol, Katsudon, Krzysiek Karolak, Krzysztof Lichota, Maciej Bęcławski, Marcin, Marcin Owsiany, Michał Grzybowski, Michał Jałocha, Miłosz Gałązka, PPln, Patryk, Piotr Makowski (Aviary.pl), Piotr Strębski, Seweryn Opyd, Slav Pilus, Tomasz 'Zen' Napierala, Tomasz Dominikowski, Tomasz Koszarek, Wiatrak, baqsiu, ciapaczek, fafek2, kamrog, konzik, lasiek, patrykschauer, pp/bs, simeris, tydell, Łukasz Stasica.