Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 1729 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
उबुन्टु इन्स्टलर मुख्य मेन्यु
Translated by Sanjog Sigdel on 2015-11-04
Reviewed by sarojdhakal on 2015-11-05
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
स्थापना प्रक्रियाको अर्को चरणमा जानुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
स्थापना प्रक्रियामा अर्को चरण रोज्नुहोस्:
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:2001
3.
Installation step failed
Type: error
Description
:sl2:
स्थापना चरण असफल भयो
Translated by Shiva Prasad Pokharel on 2008-02-20
Reviewed by Aarya on 2009-06-23
Located in ../main-menu.templates:3001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
स्थापनाको एउटा चरण सफल हुन सकेन । तपाईँ मुख्य मेनुबाट फेरि त्यो चरण रोज्न अथवा यो चरणलाई छोडर र अन्य कुनै चरण रोज्न सक्नुहुनेछ । असफल भएको चरण यस प्रकार छ: ${ITEM}
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
स्थापना चरण असफल भयो । तपाईँले असफल वस्तुहरुलाई मुख्य मेनुबाट फेरि चलाउनका लागि कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई त्याग्नुहोस् र अन्य केहि रोज्नुहोस् । असफलता चरण यो हो: ${ITEM}
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
स्थापना गर्ने चरण रोज्नुहोस्:
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
एउटा स्थापना चरण रोज्नुहोस् :
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
यो स्थापना चरण पहिल्यै पूरा गरिनुपर्ने एक वा बढी अन्य चरणहरुमा निर्भर गर्दछ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
यो स्थापना चरण एउटा अथवा अरू अन्य चरणहरुमा निर्भर गर्दछ जुन अहिले सम्म गरिएको छैन ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
असामान्य
Translated by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
उच्च
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
मध्यम
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
न्यून
Translated by sarojdhakal on 2013-04-30
Reviewed by sarojdhakal on 2015-10-11
In upstream:
कम
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
110 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arjan KC, Arjun Gautam, Bikram Lal Shrestha, Colin Watson, Himal Baral, Nabin Gautam, Nj Subedi, Prajjwol, Rabi Poudyal, Roshan, Sanjog Sigdel, Shiva Pokharel, Shiva Prasad Pokharel, Shyam Krishna Bal, manishdangol, sarojdhakal.