Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1120 of 156 results
79.
The chance that you will actually encounter a dialog that is not translated into the selected language is extremely small, but it cannot be ruled out completely.
Type: text
Description
:sl1:
Sannsynligheten for at du vil møte en melding eller tekst som ikke er fullstendig oversatt er veldig lav, men det kan ikke utelukkes.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Sjansen for at du faktisk vil møte en dialog som ikke er oversatt til det valgte språket, er veldig liten, men kan ikke utelukkes helt.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Sjansen for at du kan støyte på vindauge som ikkje er omsette er svært liten, men det er ikkje heilt utelukka.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../localechooser.templates-in:19001
85.
The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.
Type: text
Description
:sl1:
Valgt plassering blir brukt som grunnalg for systemets tidssone og regioninnstilling. Du bør vanligvis velge landet du bor i.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-07-26
In upstream:
Den valgt plasseringen vil bli brukt til å sette din tidssone og for å bestemme systemets lokale. Normalt bør dette være landet du bor i.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Den valde plasseringa vert brukt til å velja tidssone og lokale innstillingar. Normalt vil dette vere landet du bur i.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../localechooser.templates-in:25001
94.
If you wish to use a different default or to also have other locales available, you may choose additional locales to be installed. If you are unsure it is best to just use the selected default.
Type: multiselect
Description
:sl2:
Hvis du vil ha en annen standard eller andre lokaliteter tilgjengelig, kan du velge hvilke som skal installeres i tillegg. Hvis du er usikker, er det best å bare bruke den valgte standarden.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Hvis du ønsker å ha en annen standard eller å ha andre lokaler tilgjengelig, så kan ekstra lokaler legges til. Hvis du er usikker, så er det best å bare bruke den valgte standarden.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Viss du vil velja ei anna lokaltilpassing som standard, eller at fleire skal vera tilgjengelege, kan du velja å installera fleire lokaltilpassing. Viss du er usikker, er det best å halda fram med den som er førehandsvald.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../localechooser.templates-in:32001
130.
Font for the console:
Type: select
Description
The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
relatively short.
:sl2:
Skrifttype for konsollen:
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-02
In upstream:
Skrift for konsollet:
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Skrifttype for terminalen:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Willy André Bergstrøm on 2007-11-18
Located in ../console-setup.templates:4001
146.
Keep the current keyboard layout in the configuration file?
Type: boolean
Description
:sl3:
Vil du beholde gjeldende tastaturutforming i oppsettsfila?
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Behold gjeldende tastaturutforming i konfigurasjonsfilen?
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:7001
147.
The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard is defined as XKBLAYOUT="${XKBLAYOUT}" and XKBVARIANT="${XKBVARIANT}".
Type: boolean
Description
:sl3:
Gjeldende tastaturutforming i oppsettsfila /etc/default/keyboard er definert som XKBLAYOUT="${XKBLAYOUT}" og XKBVARIANT="${XKBVARIANT}".
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Den gjeldende tastaturutformingen i konfigurasjonsfilen /etc/default/keyboard er definert som XKBLAYOUT="${XKBLAYOUT}" og XKBVARIANT="${XKBVARIANT}".
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:7001
148.
Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked and the current configuration will be preserved.
Type: boolean
Description
:sl3:
Velg om du vil beholde den. Hvis du velger å beholde, får du ingen spørsmål om tastaturutformingen, og gjeldende oppsett blir brukt.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Velg om du vil beholde den. Hvis du velger å beholde, så vil du ikke få noen spørsmål om tastaturutformingen og den gjeldende konfigurasjonen blir bevart.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Ver venleg å vel om du vil behalda den. Dersom du vel å behalda det, vil det ikkje stillast fleire spørsmål om oppsettet, og gjeldande konfigurasjon vil behaldast.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Rune Gangstø on 2009-10-06
Located in ../keyboard-configuration.templates:7001
152.
Keep current keyboard options in the configuration file?
Type: boolean
Description
:sl3:
Vil du beholde gjeldende tastaturvalg i oppsettsfila?
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Behold gjeldende tastaturvalg i konfigurasjonsfilen?
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:9001
153.
The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard are defined as XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
Type: boolean
Description
:sl3:
De gjeldende tastaturvalgene i oppsettsfila /etc/default/keyboard er definert som XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
De gjeldende tastaturvalgene i konfigurasjonsfilen /etc/default/keyboard er definert som XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:9001
182.
When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. That key may also be used to input national letters when the keyboard is in Latin mode.
Type: select
Description
:sl2:
Når tastaturet er i nasjonalmodus og du vil skrive bare noen få latinske bokstaver, kan det være bedre å skifte midlertidig til latinmodus. Tastaturet forblir i moduset så lenge den valgte tasten holdes nede. Denne tasten kan også brukes til å skrive nasjonale tegn når tastaturet er i latinmodus.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Når tastaturet er i nasjonal modus og du vil skrive bare noen fpr latinske bokstaver, kan det være bedre å skifte midlertidig til Latin-modues. Tastaturet forblir i det moduset så lenge som den valgte tasten holdes inn. Den tasten kan også brukes til å skrive nasjonale bokstaver når tastaturet er i Latin-modus.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Dersom ein ønskjer å skrive nokre få latinske bokstavar når ein er i nasjonal-modus, kan det passe betre å berre mellombels byte til latin-modus. Tastaturet held seg i denne modusen så lenge den valde tasten blir haldt inne. Den same tasten kan også brukast til å skrive nasjonale teikn i latin-modus.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Rune Gangstø on 2009-10-06
Located in ../keyboard-configuration.templates:12002
1120 of 156 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AekFV, Aleksander Kolaas, Allan Nordhøy, Anders Aase Martinsen, Anders Birkenes, Bjørn Steensrud, Christian Aasan, Daniel Landsverk, Einar Svensen, Eirik, Emmern, GaiJin, Geir Hauge, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Hans-Petter Broz, Håvar, Håvard Berland, Jan Jansen, Joakim Hansen, Joakim Langvand, Jon Arne Westgaard, Jørgen Johansen, Jørgen Tellnes, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mathias Bynke, Mikael B, Morten, Ove Magnus Halkjær, Roy S, Runar Ingebrigtsen, Rune C. Akselsen, Sven Andreassen, Thor K. H., Tobias V. Langhoff, Tommy Mikkelsen, Tor Harald Thorland, Tor Syversen, Torstein Sivertsen, Vidar Waagbø, Youcef Johansen, efikkan, Åka Sikrom.