Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
151156 of 156 results
1644.
You entered a passphrase that consists of less than ${MINIMUM} characters, which is considered too weak. You should choose a stronger passphrase.
Type: boolean
Description
:sl3:
Translators: we unfortunately cannot use plural forms here
So, you are suggested to use the plural form adapted for
MINIMUM=8, which is the current hardcoded value
Du oppga et passord som består av mindre enn ${MINIMUM} tegn, noe som betraktes som for svakt. Du bør velge et sterkere passord.
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2008-04-28
In upstream:
Du oppga en passord-streng som består av mindre enn ${MINIMUM} tegn, som betraktes som for svakt. Du bør velge en sterkere passord-streng.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2008-04-08
Suggestions:
Du skreiv inn ein passordstreng som er mindre enn ${MINIMUM} teikn lang. Dette vert sett på som svakt, du bør derfor skrive inn ein lengre passordstreng.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2008-04-08
Located in ../partman-crypto.templates:46001
1652.
You have selected the /boot file system to be stored on an encrypted partition. This is not possible because the boot loader would be unable to load the kernel and initrd. Continuing now would result in an installation that cannot be used.
Type: error
Description
:sl3:
Du har valgt å lagre rot-filsystemet på en kryptert partisjon. Med gjeldende oppsett vil ikke oppstartslasteren kunne laste inn kjernen og initrd-fila. Hvis du fortsetter nå, ender du opp med en installasjon som ikke kan brukes.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Du har valgt at rot-filsystemet skal lagres på en kryptert partisjon. Dette kan ikke gjøres fordi oppstartslasteren ikke ville kunne laste inn kjernen og initrd-fila. Fortsetter du nå får du en installasjon som ikke kan brukes.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2008-04-08
Suggestions:
Du har valt at /boot-partisjonen skal lagrast på ein kryptert partisjon. Dette er ikkje mogeleg fordi oppstartslastaren ikkje er i stand til å laste kjerna og initrd frå ein kryptert partisjon. Om du held fram er resultatet ein ubrukeleg installasjon.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2008-04-08
Located in ../partman-crypto.templates:51001
1692.
The partition configuration process has been aborted.
Type: error
Description
:sl5:
Konfigureringen av partisjonene har blitt avbrutt.
Translated by Anders Aase Martinsen on 2008-04-28
Reviewed by Christian Aasan on 2009-07-23
In upstream:
Partisjoneringssoppsettet ble avbrutt.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Partisjoneringa har vorte avbrote.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Willy André Bergstrøm on 2008-08-14
Located in ../partconf.templates:9001
1699.
You cannot assign several partitions to the same mount point. Please change all but one of them.
Type: error
Description
:sl5:
Du kan ikke knytte flere partisjoner til samme monteringspunkt. Endre alle unntatt én av dem.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Du kan ikke velge flere partisjoner for samme monteringspunkt. Endre alle utenom en av dem.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Du kan ikkje setja fleire partisjonar til det same monteringspunktet. Du må endra alle utanom eit av dei.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Located in ../partconf.templates:13001
1717.
Loop-mounted file systems already present
Type: error
Description
Det loop-monterte filsystemet er allerede tilgjengelig
Translated by Håvar on 2007-10-13
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-02-12
In upstream:
ro - monter filsystemet uten skrivetilgang
Suggested by Bjørn Steensrud on 2007-09-17
Suggestions:
Det loop-monterte filsytemet er allereie tilstades
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Willy André Bergstrøm on 2007-11-18
Located in ../partman-auto-loop.templates:2001
1722.
If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the partition will not be used at all.
Type: boolean
Description
:sl4:
Hvis du ikke går tilbake til partisjoneringsmenyen og retter opp disse feilene, blir ikke partisjonen brukt i det hele tatt.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-07-26
In upstream:
Hvis du ikke går tilbake til partisjoneringsmenyen og retter opp disse feilene, vil partisjonen ikke bli brukt i det hele tatt.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Viss du ikkje går tilbake til partisjoneringsmenyen og rettar opp desse feila, vil partisjonen ikkje bli brukt i det heile.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Located in ../partman-uboot.templates:2001
151156 of 156 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AekFV, Aleksander Kolaas, Allan Nordhøy, Anders Aase Martinsen, Anders Birkenes, Bjørn Steensrud, Christian Aasan, Daniel Landsverk, Einar Svensen, Eirik, Emmern, GaiJin, Geir Hauge, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Hans-Petter Broz, Håvar, Håvard Berland, Jan Jansen, Joakim Hansen, Joakim Langvand, Jon Arne Westgaard, Jørgen Johansen, Jørgen Tellnes, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mathias Bynke, Mikael B, Morten, Ove Magnus Halkjær, Roy S, Runar Ingebrigtsen, Rune C. Akselsen, Sven Andreassen, Thor K. H., Tobias V. Langhoff, Tommy Mikkelsen, Tor Harald Thorland, Tor Syversen, Torstein Sivertsen, Vidar Waagbø, Youcef Johansen, efikkan, Åka Sikrom.