Browsing Estonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Estonian guidelines.
110 of 32 results
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Võid valida madalaima prioriteedi, millega küsimusi veel näidata:
- 'kriitiline' tähendab, et vastamata jätmine tõenäoliselt rikuks
paigalduse.
- 'kõrge' tähendab, et küsimusel pole mõistlikke vaikeväärtusi.
- 'keskmine' tähendab, et küsimusele on olemas mõistlikud
vaikeväärtused.
- 'madal' märgib triviaalseid küsimusi, mille vaikeväärtused
valdavale enamusele sobivad.
Translated by mahfiaz on 2008-10-04
Reviewed by mahfiaz on 2009-10-26
In upstream:
Võid valida madalaima prioriteedi, millega küsimusi veel näidata:
- 'kriitiline' tähendab, et vastamata jätmine tõenäoliselt rikuks
paigalduse.
- 'kõrge' tähendab, et küsimusel pole mõistlikke vaikeväärtusi.
- 'keskmine' tähendab, et küsimusele on olemas mõistlikud
vaikeväärtused.
- 'madal' märgib triviaalseid küsimusi, mille vaikeväärtused
sobivad valdavale enamikule juhtudest.
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
Type: boolean
Description
:sl2:
Kui sa pole paigaldamist lõpule viinud, võib su süsteem kasutuskõlbmatusse olekusse jääda.
Translated and reviewed by Märt Põder on 2010-05-01
In upstream:
Kui sa pole paigaldamist lõpetanud, võib su süsteem kasutuskõlbmatusse olekusse jääda.
Suggested by Siim Põder on 2006-03-17
Located in ../di-utils-reboot.templates:1001
54.
Loading additional components
Type: text
Description
(Progress bar) title displayed when loading udebs
TRANSLATORS : keep short
:sl1:
Lisakomponentide laadimine
Translated and reviewed by Laur Mõtus on 2009-10-08
In upstream:
Lisakomponentide allalaadimine
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../anna.templates:3001
76.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
Type: text
Description
:sl1:
Kui sa valid midagi muud, kui kõige tavalisem vaikimisi paigaldus, siis tõenäoliselt kuvatakse mõned dialoogid hoopis ingliskeelsetena.
Translated and reviewed by mahfiaz on 2009-10-31
In upstream:
Kui sa valid midagi muud kui kõige tavalisem vaikimisi paigaldus, siis tõenäoliselt kuvatakse mõned dialoogi hoopis ingliskeelsetena.
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../localechooser.templates-in:16001
120.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
Type: select
Choices
:sl3:
# Latin3 ja Latin8 - Njandža, esperanto, iiri, malta ja kõmri
Translated by Märt Põder on 2010-05-20
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
# Latin3 ja Latin8 - Chichewa; Esperanto; Iiri; Malta ja kõmri
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../console-setup.templates:3001
121.
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
Type: select
Choices
:sl3:
# Latin7 - Leedu, läti, mauri ja maršalli
Translated by Märt Põder on 2010-05-20
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
# Latin7 - Leedu; Läti; Maori ja Marshallesi
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../console-setup.templates:3001
129.
If you don't use a framebuffer, the choices that start with "." will reduce the number of available colors on the console.
Type: select
Description
:sl3:
Kui sa ei kasuta kaadripuhvrit, vähendavad "." punktiga algavad valikud konsoolivärvide arvu.
Translated by Laur Mõtus on 2009-09-18
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
Kui sa ei kasuta framebuffer-it, vähendavad "." punktiga algavad valikud konsoolivärvide arvu.
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../console-setup.templates:3002
132.
If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise).
Type: select
Description
The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
relatively short.
:sl2:
Kui sa eelistad fonti Terminus rasvaselt, vali kas TerminusBold (kui kasutad kaadripuhvrit) või TerminusBoldVGA (muul juhul).
Translated by Laur Mõtus on 2009-09-18
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
Kui sa eelistad fonti Terminus rasvaselt, vali kas TerminusBold (kui kasutad framebuffer'it) või TerminusBoldVGA (muul juhul).
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../console-setup.templates:4001
135.
Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either).
Type: select
Description
:sl2:
Vali Linuxi konsooli fondi suurus. Kõigi konsoolidraiverite fontide suurust saab määrata täisarvudega. Number väljendab fondi suurust ridades. Fondi suurust saab määrata ka kui KÕRGUSxLAIUS, sellise määrangu jaoks on aga vaja kbd konsoolipaketti (mitte console-tools'i) ja kaadripuhvrit (ja RadeonFB kerneli draiverit, kuna ka kaadripuhver ei toeta seda).
Translated by Laur Mõtus on 2009-09-18
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
Vali Linuxi konsooli fondi suurus. Kõigi konsoolidraiverite fontide suurust saab määrata täisarvudega. Number väljendab fondi suurust ridades. Fondi suurust saab määrata ka kui KÕRGUSxLAIUS, sellise määrangu jaoks on aga vaja kbd konsoolipaketti (mitte console-tools'i) ja framebuffer'it (ja RadeonFB kerneli draiverit, kuna ka framebuffer ei toeta seda).
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../console-setup.templates:6001
268.
Error reading Release file
Type: error
Description
Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
:sl2:
Tõrge Release faili lugemisel
Translated by Heiki Nooremäe on 2010-04-13
Reviewed by Märt Põder on 2012-08-08
In upstream:
Tõrge release faili lugemisel
Suggested by mahfiaz on 2012-03-09
Located in ../cdrom-detect.templates:14001
110 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Estonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: *nix, Antti Markus, BloodDw, Colin Watson, Dreamplayer.deviantART.com, H_M_Murdock_EST, Heiki Nooremäe, Kristjan Vool, Laur Mõtus, Madis, Madis Veskimeister, Märt Põder, Pearu Vaalma, Rivo Laks, Siim Põder, Siim Põder, The Shade, lwd, mahfiaz.