Translations by Iván-Benjamín García Torà

Iván-Benjamín García Torà has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-09-24
<Tab> mou; <Space> selecciona; <Enter> activa botons
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-09-24
<F1> per ajuda; <Tab> mou; <Space> selecciona; <Enter> activa botons
23.
Help
2009-09-24
Ajuda
41.
Exit installer
2009-09-24
Sortir de l'instal·lador
127.
Character set to support:
2009-09-24
Conjunt de caràcters a donar suport:
128.
Please choose the character set that should be supported by the console font.
2009-09-24
Per favor, selecciona el conjunt de caràcters que hauria de ser soportat per la font de cònsola.
134.
Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the font used when the computer boots has size 16.
2009-09-24
Per favor selecciona el tamany per la font de la cònsola de Linux. Com a referència, la font usada quan l'ordinador arranca és de tamany 16.
137.
Encoding to use on the console:
2009-09-24
Codificació per usar a la cònsola:
148.
Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked and the current configuration will be preserved.
2009-09-24
Per favor tria si vols mantenir-lo. Si tries aquesta opció, no se't realitzaràn més preguntes sobre la disposició de teclat i la configuració actual serà mantenida.
151.
Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked.
2009-09-24
Per favor tria si vols mantenir-lo. Si tries aquesta opció, no se't faràn més preguntes sobre la disposició del teclat.
293.
Activate Serial ATA RAID devices?
2009-09-24
Activar dispositius Serial ATA RAID?
608.
The size entered is invalid
2009-09-24
El tamany entrat és invàlid
610.
The size entered is too large
2009-09-24
El tamany entrat és massa gran
612.
The size entered is too small
2009-09-24
El tamany entrat és massa petit
654.
Reserved BIOS boot area
2009-09-24
Àrea reservada per la BIOS
655.
biosgrub
2009-09-24
biosgrub
1120.
Home directory encryption failed
2009-09-24
Xifratge del directori llar fallit
1387.
Software RAID not available
2009-09-24
RAID per programari no disponible