Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
167176 of 177 results
167.
We are especially interested in hearing about startup problems, because in general they don't happen to only <emphasis>one</emphasis> person.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Suntem interesați în mod special să aflăm despre problemele de pornire a sistemului pentru că, în general, ele nu apar numai la <emphasis>o singură</emphasis> persoană.
Translated by DanI on 2008-07-30
Reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:721
168.
We've either already heard about your particular problem and can dispense a quick fix, or we would like to hear about it and work through it with you, and the next user who comes up with the same problem will profit from your experience!
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Fie am aflat deja despre problema dumneavoastră particulară și vă putem oferi o soluție rapidă, fie am dori să aflăm despre ea și să lucrăm împreună cu dumneavoastră la soluționare ei, astfel încât următorul utilizator care va avea aceeași problemă va putea profita de experiența dumneavoastră!
Translated and reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:725
169.
<keycap>F10</keycap>
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refdescriptor>
<keycap>F10</keycap>
Translated and reviewed by Claudia Cotună on 2010-02-22
Located in help.xml:755
170.
COPYRIGHTS AND WARRANTIES
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
DREPTURI DE AUTOR ȘI GARANȚII
Translated by DanI on 2008-07-30
Reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:756
171.
Ubuntu is Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., and incorporates the work of many other original authors and contributors.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Drepturile de autor asupra Ubuntu: (C) 2004-2010 Canonical Ltd. Sistemul încorporează și munca multor alți autori sau persoane care au contribuit la realizarea lui.
Translated by Adi Roiban on 2010-01-14
Located in help.xml:763
172.
The Ubuntu system is freely redistributable.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Sistemul Ubuntu se poate redistribui în mod liber.
Translated and reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:768
173.
After installation, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
După instalare, termenii exacți de distribuție pentru fiecare pachet sunt descriși în fișierele corespunzătoare din /usr/share/doc/<replaceable>nume pachet</replaceable>/copyright.
Translated by DanI on 2008-07-30
Reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:771
174.
After startup, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
După pornirea sistemului, termenii exacți de distribuție pentru fiecare pachet sunt descriși în fișierele corespunzătoare din /usr/share/doc/<replaceable>nume pachet</replaceable>/copyright.
Translated by DanI on 2008-07-30
Reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:776
175.
Ubuntu comes with <emphasis>ABSOLUTELY NO WARRANTY</emphasis>, to the extent permitted by applicable law.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Ubuntu vine <emphasis>ABSOLUT FĂRĂ NICIO GARANȚIE</emphasis>, în măsura în care este permis de legile în vigoare.
Translated by DanI on 2008-07-30
Reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:782
176.
This installation system is based on the Debian installer. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Sistemul de instalare este bazat pe sistemul de instalare Debian. Consultați pagina <ulink url="http://www.debian.org/" />pentru mai multe detalii și informații despre proiectul Debian.
Translated and reviewed by Adi Roiban on 2008-08-10
Located in help.xml:787
167176 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi Roiban, Claudia Cotună, DanI, Eagle657, Lucian Adrian Grijincu, Marian Vasile, ionvasili, mytyktz.