Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 177 results
1.
Installer Boot Help Screens
type: Content of: <reference><title>
बूटबारे स्थापकमा भएका सहायता स्क्रिनहरू
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
प्रतिस्थापक बूट मद्दत पर्दाहरू
Suggested by Rabi Poudyal on 2009-11-03
Located in help.xml:6
2.
<keycap>F1</keycap>
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refdescriptor>
<keycap>F1</keycap>
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
Located in help.xml:10
3.
Welcome to ${DISTRIBUTION_NAME}!
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
${DISTRIBUTION_NAME}मा तपाईँलाई स्वागत छ !
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
${DISTRIBUTION_NAME} मा तपाईलाई स्वागत छ!
Suggested by Rabi Poudyal on 2009-11-03
Located in help.xml:11
4.
This is an installation system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
यो ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION} को स्थापक प्रणाली हो । यो ${BUILD_DATE} मा निर्माण गरिएको हो ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION} को प्रतिस्थापन प्रणाली हो। यो ${BUILD_DATE} मा निर्माण गरिएको हो।
Suggested by Rabi Poudyal on 2010-09-12
Located in help.xml:18
5.
This is a live system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
यो ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION} को जीवन्त प्रणाली हो । यो ${BUILD_DATE} मा निर्माण गरिएको हो ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
यो ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION} को जीवन्त प्रणाली हो। यो ${BUILD_DATE} मा निर्माण गरिएको हो।
Suggested by Rabi Poudyal on 2010-09-12
Located in help.xml:23
6.
HELP INDEX
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><title>
सहायता सूची
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
मद्दत सूची
Suggested by Rabi Poudyal on 2010-09-12
Located in help.xml:28
7.
KEY
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><segtitle>
मूल
Translated and reviewed by manishdangol on 2014-01-06
Located in help.xml:29
8.
TOPIC
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><segtitle>
विषय
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2010-09-12
Located in help.xml:30
9.
<link linkend="F1"><keycap>F1</keycap></link>
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><seglistitem><seg>
<link linkend="F1"><keycap>F1</keycap></link>
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
Located in help.xml:33
10.
This page, the help index.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><seglistitem><seg>
यो पृष्ठ, सहायताको सूची ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
In upstream:
यस पृष्ठ, मद्दत सूची।
Suggested by Rabi Poudyal on 2009-11-03
Located in help.xml:34
110 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arjun Gautam, Nj Subedi, Puncoz Nepal, Rabi Poudyal, Roshan, Sabin Maharjan, Sanjog Sigdel, manishdangol, sailendra.