Browsing Japanese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Japanese guidelines.
12551264 of 6082 results
1255.
Terminal Emulator
端末エミュレーター
Translated by Akihiro Nishimura
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evilvte:evilvte.desktop.in.h:2 ../menu-data/exo-utils:exo-terminal-emulator.desktop.in.h:1
1256.
evilwm
evilwm
Translated by BALLOON
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evilwm:evilwm.desktop.in.h:1
1257.
Print Preview
印刷プレビュー
Translated by BALLOON
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evince-common:evince-previewer.desktop.in.h:1
1258.
Preview before printing
印刷前にプレビューします
Translated by BALLOON
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evince-common:evince-previewer.desktop.in.h:2
1259.
Document Viewer
ドキュメントビューアー
Translated and reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evince-common:evince.desktop.in.h:1 ../menu-data/okular-backend-odp:kde4__okularApplication_doc_calligra.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular-backend-odp:kde4__okularApplication_docx_calligra.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular-backend-odp:kde4__okularApplication_odp.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular-backend-odp:kde4__okularApplication_odt.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular-backend-odp:kde4__okularApplication_wpd_calligra.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular-extra-backends:kde4__okularApplication_chm.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular:kde4__okular.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular:kde4__okularApplication_mobi.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular:kde4__okularApplication_plucker.desktop.in.h:2 ../menu-data/okular:kde4__okularApplication_txt.desktop.in.h:2
1260.
Evolution Data Server
Evolution データサーバー
Translated by Rakugou
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evolution-data-server-online-accounts:evolution-data-server-uoa.desktop.in.h:1
1261.
Required to have EDS appear in UOA
(no translation yet)
Located in ../menu-data/evolution-data-server-online-accounts:evolution-data-server-uoa.desktop.in.h:2
1262.
Evolution Mail and Calendar
Evolution メール/カレンダー
Translated by lindwurm
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evolution:evolution.desktop.in.h:1
1263.
Manage your email, contacts and schedule
メールや連絡先、予定などを管理します
Translated and reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evolution:evolution.desktop.in.h:2
1264.
Evolvotron
Evolvotron
Translated by Sakae Akanuma
Reviewed by Shushi Kurose
Located in ../menu-data/evolvotron:evolvotron.desktop.in.h:1
12551264 of 6082 results

This translation is managed by Ubuntu Japanese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 173210, Akihiro Nishimura, Akira Nakagawa, Albert Rim, Archibald Platypus, BALLOON, CoCoCo, Daiki Takeda, Fumihito YOSHIDA, GEN SAKASHITA, Haruki BABA, Hijiri Umemoto, Hiroshi KOBAYASHI, Hiroshi Tagawa, Joe Liau, KIKUCHI Hidekazu, Ken Yauchi, Kenichi Ito, Kentaro Kazuhama, Koichi Akabe, Koichi Takasaki, Koki Kakuda, Kotaro Kishimoto, MANABE Akinari, Makoto Kato, ManDrive, Mika Kobayashi, Mitsuya Shibata, Naoki Hamada, OKANO Takayoshi, Paul J., Rakugou, Rockworld, Ryohei Ando, SIMON KOJIMA, Sakae Akanuma, Sako Eaton, SalahGo, Sasukeh(Kyohei MORIYAMA), Satoko Rokujo, Satoshi Kubo, Seiji Momoto, Shushi Kurose, TAKADA Tomoki, Takahiro Nakaoku, Takashi Sakamoto, Takumi TAKAHASHI, Takuya MATSUNAGA, Taro Kawakita, Tosiki Iga, Tsuji Kento, Y.N., Yoshikawa Naruki, Youhei Tooyama, brokeasshachi, epii, hmatsue, kaneisland, kyaputennrui, lindwurm, luyikei, naoki suzuki, rito, sachiel417, samusko, sujiniku, teratere, whitecat6142, yamada.