Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
~
_Email
2010-06-22
_Email
~
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
~
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
~
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
~
_Page
2010-06-22
_Faqe
~
Scan
2010-06-22
Skanim
~
_None
2010-06-22
_Asnjë
~
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
~
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
~
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
~
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
~
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
~
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
~
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
~
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim:
~
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
~
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
~
_Photo Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Fotos:
~
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
~
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
~
_Text Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Tekstit:
~
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
~
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
~
Start a new document
2010-06-22
Filloje një dokument të ri
~
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
~
Text
2010-06-22
Tekst
~
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
~
_Email
2010-06-22
_Imellë
~
_Crop
2010-06-22
Preje
~
Stop
2010-06-22
Ndalo
~
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
~
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
~
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
~
Scan Side:
2010-06-22
Skanoje anën
~
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
~
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
~
Scan S_ource:
2010-06-22
Skanoje b_urimin
~
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
~
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
~
Rotate Left
2010-06-22
Rrotullo Majtas
~
Page Size:
2010-06-22
Përmasa e Faqes:
~
Rotate Right
2010-06-22
Rrotullo Djathtas
~
New
2010-06-22
I ri
~
Photo
2010-06-22
Foto
~
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
~
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
~
Front
2010-06-22
Përball
~
A_5
2010-06-22
A_5
~
A_4
2010-06-22
A_4
~
A_6
2010-06-22
A_6