Translations by Gediminas Paulauskas

Gediminas Paulauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
1.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2013-10-11
Laikinasis failas, reikalingas paskelbimui, neprieinamas
46.
Private
2013-10-11
Privatus
49.
Standard (720 pixels)
2013-10-11
Standartinis (720 pikselių)
50.
Large (2048 pixels)
2013-10-11
Didelis (2048 taškai)
53.
You are logged into Facebook as %s.
2013-10-11
Jūs esate prisijungę prie „Facebook“ kaip %s.
58.
You are not currently logged into Flickr. Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account.
2013-10-11
Šiuo metu nesate prisijungę prie „Flickr“. Spauskite „Prisijungti“, kad prisijungtumėte prie „Flickr“ naudodami naršyklę. Jūs turėsite suteikti leidimą „Shotwell Connect“ jungtis prie Jūsų „Flickr“ paskyros.
73.
You are not currently logged into Picasa Web Albums. Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account.
2013-10-11
Šiuo metu nesate prisijungę prie „Picasa Web Albums“. Spauskite „Prisijungti“, kad prisijungtumėte prie „Picasa Web Albums“ naudodami naršyklę. Jūs turėsite suteikti leidimą „Shotwell Connect“ jungtis prie Jūsų „Picasa Web Albums“ paskyros.
81.
Google+ (2048 x 1536 pixels)
2013-10-11
Google+ (2048 x 1536 pikselių)
92.
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2013-10-11
Šiuo metu esate neprisijungę prie „Youtube“. Norėdami tęsti, turite būti jau anksčiau susikūrę „Google“ paskyrą ir sukonfigūravę ją darbui su „Youtube“. Daugumą paskyrų galite sukonfigūruoti savo naršykle bent kartą prisijungdami prie „Youtube“ svetainės.
94.
You are logged into YouTube as %s.
2013-10-11
Esate prisijungę prie „Youtube“ kaip %s.
96.
Public listed
2013-10-11
Viešas
97.
Public unlisted
2013-10-11
Neįtrauktas į sąrašą
157.
Unable to display FAQ: %s
2013-10-11
Nepavyko parodyti DUK: %s
220.
Flag selected photos
2013-10-11
Pažymėti pasirinktas nuotraukas
221.
Unflag selected photos
2013-10-11
Atžymėti pasirinktas nuotraukas
224.
Flag
2013-10-11
Pažymėti
226.
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2013-10-11
Nepavyko paleisti Nautilus Send-To: %s
227.
Send To
2013-10-11
Siųsti
229.
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2013-10-11
Nepavyko parengti darbalaukio skaidrių peržiūros: %s
240.
Current
2013-10-11
Dabartinis
360.
This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos/videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotrauka ar vaizdo įrašas. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintos %d nuotraukos ar vaizdo įrašai. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotraukų ar vaizdo įrašų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
361.
This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintas %d vaizdo įrašas. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinti %d vaizdo įrašai. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d vaizdo įrašų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
362.
This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų Shotwell bibliotekos bus pašalinta %d nuotrauka. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintos %d nuotraukos. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotraukų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
363.
The photo or video cannot be moved to your desktop trash. Delete this file?
%d photos/videos cannot be moved to your desktop trash. Delete these files?
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti perkeltas į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šį failą?
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti perkelti į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šiuos failus?
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti perkelta į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šiuos failus?
364.
The photo or video cannot be deleted.
%d photos/videos cannot be deleted.
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti ištrintas.
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti ištrinti.
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti ištrinti.
368.
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2013-10-11
Nepavyko stebėti %s: Ne aplankas (%s)
370.
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2013-10-11
Nepavyko sukurti laikinojo failo, skirto %s: %s
405.
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2013-10-11
„Shotwell“ negali parodyti pasirinkto vaizdo įrašo: %s
467.
%.1f seconds
2013-10-11
%.1f sekundžių
590.
Send _To...
2013-10-11
_Siųsti į...
592.
_Find...
2013-10-11
_Ieškoti...
595.
_Flag
2013-10-11
_Žymėti
596.
Un_flag
2013-10-11
At_žymėti
650.
Flagged
2013-10-11
Pažymėtas
695.
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors.
Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors.
2013-10-11
Nepavyko pašalinti %d nuotraukos ar vaizdo įrašo iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
706.
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2013-10-11
Nepavyko atverti/sukurti nuotraukų duomenų bazės %s: klaidos kodas %d
714.
Print the photo to a printer connected to your computer
2013-10-11
Spausdinti nuotrauką prie jūsų kompiuterio prijungtu spausdintuvu
758.
No Event
2013-10-11
Jokio įvykio
780.
View Eve_nt for Photo
2013-10-11
Rodyti šios nuotraukos į_vykį
802.
Preparing to auto-import photos...
2013-10-11
Ruošiamasi automatiškai importuoti nuotraukas...
803.
Auto-importing photos...
2013-10-11
Automatiškai impotuojamos nuotraukos...
808.
Trash is empty
2013-10-11
Šiukšlinė yra tuščia
811.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Shotwell.
2013-10-11
Jūsų nuotraukų biblioteka nesuderinama su šia „Shotwell“ versija. Atrodo, kad ji buvo sukurta su Shotwell %s (schema %d). Ši versija yra %s (schema %d). Prašom naudoti naujausią „Shotwell“ versiją.
812.
Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema %d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki at %s
2013-10-11
„Shotwell“ nepavyko naujovinti jūsų nuotraukų bibliotekos iš versijos %s (schema %d) į %s (schema %d). Daugiau informacijos ieškokite „Shotwell Wiki“ adresu %s
813.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos.
2013-10-11
Jūsų nuotraukų biblioteka nesuderinama su šia „Shotwell“ versija. Atrodo, kad ji buvo sukurta su Shotwell %s (schema %d). Ši versija yra %s (schema %d). Jums teks išvalyti savo biblioteką ištrinant %s ir importuoti nuotraukas iš naujo.
814.
Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s
2013-10-11
Nežinoma klaida bandant patikrinti „Shotwell“ duomenų bazę: %s
849.
Publish photos and videos _to
2013-10-11
Skelbti nuotraukas ar vaizdo įrašus _į
860.
is
2013-10-11
898.
Set as Desktop Slideshow
2013-10-11
Nustatyti kaip darbastalio fonų demonstraciją
899.
Generate desktop background slideshow
2013-10-11
Generuoti darbastalio fonų demonstraciją