Browsing Slovenian translation

1 of 531 results
1.
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.
--enable-memfd[=BOOL] Enable memfd shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
%s [možnosti]

UKAZI:
-h, --help Prikaži to pomoč
--version Prikaži različico
--dump-conf Izpiši privzete nastavitve
--dump-modules Izpiši seznam modulov, ki so na voljo
--dump-resample-methods Izpiši metode ponovnega vzorčenja, ki so na voljo
--cleanup-shm Počisti zastale segmente deljenega pomnilnika
--start Zaženi demon, če se že ne izvaja
-k --kill Zaustavi demona
--check Preveri če se demon izvaja (vrne samo izhodno sporočilo)

MOŽNOSTI:
--system[=BOOL] Zaženi kot ko sistemsko aplikacijo
-D, --daemonize[=BOOL] Po zagonu zaženi kot demon
--fail[=BOOL] Če zagon ni uspešen, se zaustavi
--high-priority[=BOOL] Poskusi nastaviti visok nivo prioritete (nice level)
(dostopno samo korenskemu uporabniku, ko so nastavljene SUID pravice
ali ko je nastavljen povišan RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Ustvari PID datoteko
--no-cpu-limit[=BOOL] Ne namesti omejevalnika obremenitve procesorja
na sistemih, ki to omogočajo.
--disable-shm[=BOOL] Onemogoči podporo deljenemu pomnilniku.
--enable-memfd[=BOOL] Omogoči memfd podporo deljenemu pomnilniku.

ZAGONSKA SKRIPTA:
-L, --load="MODUL PARAMETRI" Začeni določen priključni modul
s podanimi parametri
-F, --file=IME_DATOTEKE Zaženi določeno skripto
-C Odpri ukazno vrstico v aktivnem terminalu (running TTY)
po zagonu

-n Ne naloži privzete skriptne datoteke
Translated by Matej Kovacic on 2016-10-04
Reviewed by Dražen Matešić on 2018-10-21
Located in ../src/daemon/cmdline.c:113
1 of 531 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.