Translations by Basri

Basri has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 75 results
~
If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup menu of the volume.
2013-01-03
Bölümün bağını kaldırmak istiyorsanız, bölümün açılır menüsündeki Bölümün Bağını Kaldır seçeneğini kullanın.
~
If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the volume.
2013-01-03
Bu disk bölümünü çıkarmak istiyorsanız, bölümün açılır menüsündeki Çıkar seçeneğini kullanın.
~
You cannot move the volume “%s” to the trash.
2013-01-03
“%s” disk bölümünü çöpe taşıyamazsınız.
13.
Where to perform recursive search
2016-09-21
Alt dizinleri de içeren arama nerede yapılsın
14.
In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values are 'local-only', 'always', 'never'.
2016-09-21
Nautilus hangi konumlarda alt klasörlerde arama yapsın. Mevcut değerler şunlardır: 'sadece yerel', 'her zaman', 'hiçbir zaman'.
15.
Filter the search dates using either last used or last modified
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz
16.
Filter the search dates using either last used or last modified.
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz.
18.
If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu item to bypass the Trash.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, Çöp'e göndermeden kalıcı olarak sil seçeneği gösterir.
20.
If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links from the copied or selected files.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, kopyalanan ya da seçilen dosyalardan bağ oluşturma seçenekleri gösterir.
21.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash
2016-09-21
Dosya silerken ya da Çöp'ü boşaltırken onay istensin
29.
Show the package installer for unknown MIME types
2016-09-21
Bilinmeyen MIME türleri için paket yükleyicisini göster
30.
Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME type is opened, in order to search for an application to handle it.
2016-09-21
Bilinmeyen bir MIME türü açılması halinde bu dosyayı işleyecek bir uygulama aramak için bir paket yükleyicisi diyalog kutusu gösterilsin
183.
Not allowed to set permissions
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
184.
Not allowed to set owner
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
186.
Not allowed to set group
2013-01-03
Grup belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
Grup belirlenmesine izin verilmiyor
198.
Font
2013-01-03
Yazı Tipi
200.
Archive
2013-01-03
Arşiv
204.
Contacts
2013-01-03
Kişiler
205.
Calendar
2013-01-03
Takvim
206.
Document
2013-01-03
Belge
208.
Spreadsheet
2013-01-03
Hesap Tablosu
2013-01-03
Hesap Tablosu
210.
Folder
2013-01-03
Dizin
213.
Link (broken)
2013-01-03
Bağ (kırık)
214.
Merge folder “%s”?
2013-01-03
“%s” dizini birleştirilsin mi?
215.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2016-01-21
Birleştirme işlemi sonucunda, dizinde kopyalanan dosyalar çakışan herhangi bir dosya önce onay istenecektir.
216.
An older folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dizin mevcut.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dizin zaten mevcut.
217.
A newer folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha yeni bir dizin mevcut.
218.
Another folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dizin mevcut.
220.
Replace folder “%s”?
2013-01-03
“%s” dizini değiştirilsin mi?
221.
A folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dizin mevcut.
222.
Replace file “%s”?
2013-01-03
“%s” dosyası değiştirilsin mi?
224.
An older file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dosya mevcut.
225.
A newer file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha yeni bir dosya mevcut.
226.
Another file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
"%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dosya mevcut.
257.
approximately %'d hour
approximately %'d hours
2013-01-03
yaklaşık %'d saat
2013-01-03
yaklaşık %'d saat
277.
Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?
2013-01-03
“%B” dosyasını çöpten kalıcı olarak silmek istediğinize emin misiniz?
283.
Are you sure you want to permanently delete “%B”?
2013-01-03
"%B" öğesini kalıcı olarak silmek istediğinize emin misiniz?
293.
Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to see them.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalar silinemez, çünkü bu dosyaları görme izniniz bulunmuyor.
294.
There was an error getting information about the files in the folder “%B”.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalar hakkında bilgi alınırken bir hata oluştu.
296.
The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to read it.
2013-01-03
"%B" dizini silinemez, çünkü bu dizin için okuma izniniz bulunmuyor.
297.
There was an error reading the folder “%B”.
2013-01-03
"%B" dizini okunurken bir hata oluştu.
304.
“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?
2013-01-03
"%B" çöpe taşınamaz. Bu dosyayı hemen silmek istiyor musunuz?
305.
This remote location does not support sending items to the trash.
2013-01-03
Bu uzak konum öğelerin çöpe yollanmasını desteklemiyor.
313.
Unable to access “%s”
2013-01-03
"%s" öğesine erişilemiyor