Translations by Christoffer Holmstedt

Christoffer Holmstedt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 871 results
7.
Bevels
2015-02-19
Fasning
10.
Smooth drop-like bevel with metallic finish
2015-02-19
Slät dropp-lik fasning med metallisk finish
13.
Edges are partly feathered out
2015-02-19
Sidorna är delvis utsuddade
25.
Soft, cushion-like bevel with matte highlights
2015-02-19
Mjuk, kudd-lik fas med matta ljuspunkter
28.
Ripple
2014-09-13
Vågringar
40.
Zebra
2015-02-19
Zebra
46.
Sharpen edges and boundaries within the object, force=0.15
2015-02-19
Skärpa kanter och gränser inuti objektet, styrka=0.15
48.
Sharpen edges and boundaries within the object, force=0.3
2015-02-19
Skärpa kanter och gränser inuti objektet, styrka=0.3
57.
Imitate aged photograph
2015-02-19
Imitera ett gammalt fotografi
58.
Organic
2015-02-19
Organiskt
60.
Bulging, knotty, slick 3D surface
2015-02-19
Knölig, knottrig, glatt 3D-yta
62.
Gray bevelled wires with drop shadows
2015-02-19
Gråa fasade trådar med skuggning
64.
Random inner-bevel holes
2015-02-19
Slumpad infasade hål
68.
Soft bevel, slightly depressed middle
2015-02-19
Mjuk fasning, något intryckt mitt
73.
Random paint streaks downwards
2015-02-19
Stokastiska penseldrag nedåt
82.
Flexible bubbles effect with some displacement
2015-02-19
Flexibla bubblor med förskjutning
85.
Bubble effect with refraction and glow
2015-02-19
Bubbeleffekt med refraktion och sken
93.
Soft, pastel-colored, blurry bevel
2015-02-19
Mjuk, pastell-färgad, suddig fasning
95.
Thin like a soap membrane
2015-02-19
Tunnt likt ett membran av såpa
102.
Leaves on the ground in Fall, or living foliage
2015-02-19
Löv på marken vid hösten, eller levande trädkronor
104.
Illuminated translucent plastic or glass effect
2015-02-19
Upplyst genomskinlig plast eller glas effekt
106.
Waxy texture which keeps its iridescence through color fill change
2015-02-19
Vaxig textur som behåller sitt skimmer genom färg och fyllnadsändring
108.
Eroded metal texture with ridges, grooves, holes and bumps
2015-02-19
Rostig metalltextur med kanter, skåror, hål och knölar
116.
Stone wall texture to use with not too saturated colors
2015-02-19
Stenväggstextur för användning med inte alltför mättade färger
118.
Silk carpet texture, horizontal stripes
2015-02-19
Silkmattetextur, horizontella ränder
120.
Gel effect with light refraction
2015-02-19
Geléeffekt med lätt refraktion
122.
Gel effect with strong refraction
2015-02-19
Geléeffekt med stark refraktion
124.
Metallized effect with a soft lighting, slightly translucent at the edges
2015-02-19
Mettalic färg-effekt med en mjuk ljussättning, svagt genomskinlig vid kanterna
128.
Strongly raised border around a flat surface
2015-02-19
Starkt upphöjd kant runt en platt yta
130.
Gel Ridge metallized at its top
2015-02-19
Gelékant som är metallisk vid toppen
132.
Fat oil with some adjustable turbulence
2015-02-19
Tjock olja med justerbar turbulens
135.
Creates a black light inside and outside
2015-02-19
Skapar ett svart ljus inuti och utanför
137.
Scattered cubes; adjust the Morphology primitive to vary size
2015-02-19
Utspridda kuber
139.
Peeling painting on a wall
2015-02-19
Målning på vägg som flagnar av
141.
Splattered cast metal, with golden highlights
2015-02-19
Stänkt metall, med gyllene punkter
143.
Fat pasted cast metal, with golden highlights
2015-02-19
Tjock utspridd metall, med gyllene punkter
145.
Crumpled matte plastic, with melted edge
2015-02-19
Skrynklad matt plast, med smälta kanter
147.
Slightly cracked enameled texture
2015-02-19
Lätt sprucken emaljerad textur
151.
Crumpled glossy paper effect which can be used for pictures as for objects
2015-02-19
Skrynklat blankt papper-effekt som kan användas för bilder och objekt
153.
Inner colorized shadow, outer black shadow
2015-02-19
Innre färgad skugga, yttre svart skugga
155.
Convert to small scattered particles with some thickness
2015-02-19
Omvandla till små utspridda partiklar med viss tjocklek
159.
Blurred colorized contour, empty inside
2015-02-19
Suddig färgad kontur, tom insida
161.
Bevel, crude light, discoloration and glow like in electronic microscopy
2015-02-19
Fasning, grovt ljus, missfärgning och sken likt en elektrisk mikroskopi
167.
Glowing image content without blurring it
2015-02-19
Gör bild skinande utan att oskärpa bilden
169.
Illuminated stained glass effect
2015-02-19
Ilumminerad mosaik-effekt i glas
171.
Illuminated glass effect with light coming from beneath
2015-02-19
Ilumminerad mosaik-effekt i glas, med ljus kommande nedanifrån
173.
Same as HSL Bumps but with transparent highlights
2015-02-19
Samma som HSL Bumpar men med transparenta accentueringar
175.
Same as Bubbly Bumps but with transparent highlights
2015-02-19
Samma som Bubbliga Bumpar men med transparenta accentueringar
177.
Displace the outside of shapes and pictures without altering their content
2015-02-19
Förskjut utsidan av former och bilder utan att förändra deras innehåll
179.
Roughen all inside shapes
2015-02-19
Gör alla innre former grövre