Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 194 results
1.
Enter username:
2010-07-05
Voer gebruikernaam in:
2.
Enter password:
2010-07-05
Voer wagwoord in:
31.
Specify filename.
2010-07-03
Spesifiseer die lêernaam.
35.
Load variables from environment block file.
2010-07-03
Laai veranderlikes vanaf die omgewingsbloklêer.
36.
[-f FILE]
2010-07-03
[-f LêER]
37.
List variables from environment block file.
2010-07-03
Lys die veranderlikes vanaf die omgewingsbloklêer.
38.
[-f FILE] variable_name [...]
2010-07-03
[-f LêER] veranderlike_naam [...]
39.
Save variables to environment block file.
2010-07-03
Stoor veranderlikes in omgewingsbloklêer.
40.
the first sector of the core file is not sector-aligned
2010-07-06
die eerste sektor van die kernlêer is nie sektorgerig nie
41.
non-sector-aligned data is found in the core file
2010-07-06
nie-sektorgerigte data is gevind in die kernlêer
42.
the sectors of the core file are too fragmented
2010-07-06
die sektore van die kernlêer is te gefragmenteerd
43.
the size of `%s' is not %u
2010-07-06
die grootte van `%s' is nie %u nie
44.
the size of `%s' is too small
2010-07-06
die grootte van `%s' is te klein
45.
the size of `%s' is too large
2010-07-06
die grootte van `%s' is te groot
47.
unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed
2010-07-06
nie moontlik om 'n lêerstelsel in %s te identifiseer nie; veiligheidskontrole kan nie uitgevoer word nie
48.
%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2010-07-06
dit blyk dat %s 'n %s lêerstelsel bevat wat nie bekend is daarvoor om spasie te reserveer vir DOS-agtige selflaai nie. Die installasie van GRUB kan die VERNIETIGING VAN DIE LêERSTELSEL tot gevolg hê as waardevolle data oorskryf word deur die grub-opstelling (--skip-fs-probe versper hierdie kontrole, gebruik op eie risiko)
55.
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
56.
no terminator in the core image
2010-07-06
geen afsluiter in die kernafbeelding nie
84.
FILE
2010-07-02
LÊER
91.
MODULE
2010-07-04
MODULE
147.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Moenie die gasheertabelle gespesifiseer deur die kommageskeide lys laai nie.
148.
Load only tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Laai slegs tabelle gespesifiseer deir die kommageskeide lys
151.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMID van RSDP, XSDT en RSDT in.
152.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE ID van RSDP, XSDT en RSDT in.
153.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
154.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' veld van RSDP, XSDT en RSDT in.
155.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
158.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-07-02
Laai gasheer tabelle en tabelle gespesifiseer in die argumente.
245.
Load Linux.
2010-07-05
Laai Linux.
246.
Load initrd.
2010-07-05
Laai initrd.
261.
Load another boot loader.
2010-07-04
Laai 'n ander selflaaier.
262.
Save read value into variable VARNAME.
2010-07-03
Stoor die ingeleesde waarde in veranderlike VARNAME.
272.
ADDR VALUE [MASK]
2010-07-03
ADDR WAARDE [MASKER]
274.
ADDR
2010-07-03
ADDR
286.
Display output on all consoles.
2010-07-04
Vertoon uitsette op al die konsoles.
287.
Use serial console.
2010-07-04
Gebruik die serie-konsole.
288.
Ask for file name to reboot from.
2010-07-04
Vra 'n lêernaam om vanaf oor te selflaai.
290.
Invoke user configuration routing.
2010-07-04
Roep die gebruikerinstellingsroetering op.
291.
Enter in KDB on boot.
2010-07-04
Betree KDB tydens selflaai.
292.
Use GDB remote debugger instead of DDB.
2010-07-04
Gebruik die GDB afstandontfouter in plaas van DDB.
293.
Disable all boot output.
2010-07-04
Versper alle selflaai uitsette.
294.
Wait for keypress after every line of output.
2010-07-04
Wag vir 'n sleuteldruk na elke uitvoerreël.
296.
Boot into single mode.
2010-07-04
Selflaai in enkelmodus.
297.
Boot with verbose messages.
2010-07-04
Selflaai met wydlopige boodskappe.
298.
Don't reboot, just halt.
2010-07-04
Moet nie selflaai nie, stop net.
299.
Change configured devices.
2010-07-04
Verander ingestelde toestelle.
300.
Set root device.
2010-07-04
Stel grondslagtoestelle.
302.
Disable SMP.
2010-07-04
Versper SMP.
303.
Disable ACPI.
2010-07-04
Versper ACPI.
304.
Don't display boot diagnostic messages.
2010-07-04
Moenie die selflaaidiagnoseboodskappe vertoon nie