Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1218 results
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
3.
Lock Screen
2014-09-30
Uzamknutá obrazovka
10.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
14.
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
15.
Home
2014-05-29
Domů
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
17.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
18.
Select
2011-05-21
Vybrat
20.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
22.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
23.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Změnit obrázek na pozadí na tapetu nebo fotografii
25.
Turn Off Airplane Mode
2015-11-10
Vypnout režim „letadlo“
26.
No Bluetooth Found
2015-11-10
Nebyl nalezeno žádné Bluetooth
27.
Plug in a dongle to use Bluetooth.
2015-11-10
Připojte adaptér, aby šlo používat Bluetooth.
28.
Bluetooth Turned Off
2015-11-10
Bluetooth vypnuto
29.
Turn on to connect devices and receive file transfers.
2020-09-15
Zapněte jej, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2019-10-08
Zapnout, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2015-11-10
Zapnout, aby se připojila zařízení a obdržela přenosy souborů.
30.
Airplane Mode is on
2015-11-10
Režim „letadlo“ je zapnutý
31.
Bluetooth is disabled when airplane mode is on.
2015-11-10
Když je zapnutý režim „letadlo“, je Bluetooth zakázané.
32.
Hardware Airplane Mode is on
2015-11-10
Hardwarový režim „letadlo“ je zapnutý
33.
Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth.
2015-11-10
Vypněte přepínač režimu „letadlo“, aby se povolilo Bluetooth.
34.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
35.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2015-11-10
Zapnout a vypnout Bluetooth a připojit se k zařízením
2014-05-29
Zapnout a vypnout bluetooth a připojit se k zařízením
36.
share;sharing;bluetooth;obex;
2015-11-10
sdílet;sdílení;bluetooth;obex;
37.
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2015-11-10
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
2014-05-29
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a stiskněte „Začít“
38.
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a stiskněte „Pokračovat“
39.
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a stiskněte „Pokračovat“
40.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Zavřete víko notebooku
41.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
Došlo k vnitřní chybě, z které už se nelze obnovit.
42.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Nástroje vyžadované pro kalibraci nejsou nainstalované.
43.
The profile could not be generated.
2014-05-29
Profil nemohl být vygenerován.
44.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
Cílový bílý bod nebyl dosažitelný.
45.
Complete!
2014-05-29
Dokončeno!
46.
Calibration failed!
2014-05-29
Kalibrace selhala!
47.
You can remove the calibration device.
2014-05-29
Můžete oddělat kalibrační zařízení.
48.
Do not disturb the calibration device while in progress
2014-05-29
Nestrkejte do kalibračního zařízení během procesu kalibrace
49.
Laptop Screen
2014-05-29
Obrazovka notebooku
50.
Built-in Webcam
2014-05-29
Zabudovaná webkamera
51.
%s Monitor
2014-05-29
Monitor %s
52.
%s Scanner
2014-05-29
Skener %s
53.
%s Camera
2014-05-29
Fotoaparát %s
54.
%s Printer
2014-05-29
Tiskárna %s
55.
%s Webcam
2014-05-29
Webová kamera %s
56.
Enable color management for %s
2014-05-29
Povolit správu barev pro %s
57.
Show color profiles for %s
2014-05-29
Zobrazit barevné profily pro %s