Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 402 results
~
truncated triggers deferred file '%.250s'
2015-07-28
obcięty plik wyzwalaczy odłożonych "%.250s"
~
dpkg-deb: building package '%s' in '%s'.
2015-07-28
dpkg-deb: budowanie pakietu "%s" w "%s".
~
unable to fstat part file '%.250s'
2015-07-28
nie można ustalić stanu pliku części "%.250s"
~
(no 'control' file in control archive!)
2015-07-28
(brak pliku "control" w archiwum kontrolnym!)
~
syntax error in triggers deferred file '%.250s' at character '%s'%s
2015-07-28
błąd składni w pliku wyzwalaczy odłożonych "%.250s" na pozycji "%s"%s
2.
failed to read archive '%.255s'
2015-07-28
nie można odczytać archiwum "%.255s"
3.
unable to create '%.255s'
2015-07-28
nie można utworzyć "%.255s"
5.
invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size
2022-01-06
nieprawidłowy znak "%c" w rozmiarze (archiwum "%.250s", człon "%.16s")
14.
character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')
2015-07-28
znak "%c" jest niedozwolony (można użyć tylko liter, cyfr i "%s")
15.
<none>
2014-11-25
<brak>
16.
<empty>
2014-11-25
<pusty>
22.
unable to close new file '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć nowego pliku "%.250s"
60.
updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, max=%d)
2015-07-28
katalog "updates" zawiera plik "%.250s" o zbyt długiej nazwie (długość=%d, maksymalnie=%d)
62.
cannot scan updates directory '%.255s'
2015-07-28
nie można przeszukać katalogu "updates" %.255s
75.
unable to write updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zapisać uaktualnionego pliku "%.250s"
76.
unable to flush updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można opróżnić buforów uaktualnionego pliku "%.250s"
77.
unable to truncate for updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można obciąć uaktualnionego pliku "%.250s"
78.
unable to fsync updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zsynchronizować uaktualnionego pliku "%.250s"
79.
unable to close updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć uaktualnionego pliku "%.250s"
80.
unable to install updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zainstalować uaktualnionego pliku "%.250s"
85.
unable to get file descriptor for directory '%s'
2022-01-06
nie można uzyskać deskryptora pliku dla katalogu "%s"
90.
failed to write details of '%.50s' to '%.250s'
2015-07-28
nie można zapisać szczegółów o "%.50s" w "%.250s"
94.
%s%s%s: %s%s:%s %s
2019-02-23
%s%s%s: %s%s:%s %s
96.
error while cleaning up
2019-02-23
błąd podczas czyszczenia środowiska
97.
too many nested errors during error recovery
2019-02-23
za dużo osadzonych błędów podczas obsługi błędu
100.
unrecoverable fatal error, aborting
2019-02-23
nienaprawialny błąd krytyczny, przerywanie
101.
outside error context, aborting
2019-02-23
zewnętrzny błąd kontekstu, przerywanie
102.
internal error
2019-02-23
błąd wewnętrzny
107.
empty file details field '%s'
2015-07-28
puste pole opisu pliku "%s"
108.
file details field '%s' not allowed in status file
2015-07-28
pole opisu pliku "%s" jest niedozwolone w pliku statusu
109.
too many values in file details field '%s' (compared to others)
2015-07-28
za dużo danych w polu opisu pliku "%s" (w porównaniu z innymi)
110.
too few values in file details field '%s' (compared to others)
2015-07-28
za mało danych w polu opisu pliku "%s" (w porównaniu z innymi)
114.
word in 'Priority' field
2015-01-17
słowo w polu "Priority"
2014-11-25
słowo w polu "priority"
115.
value for '%s' field not allowed in this context
2014-11-25
niedozwolona wartość w tym kontekście dla pola "%s"
116.
first (want) word in 'Status' field
2014-11-25
pierwsze (want) słowo w polu "Status"
2014-06-11
pierwsze (życzenie) słowo w polu 'Status'
117.
second (error) word in 'Status' field
2014-11-25
drugie (error) słowo w polu "Status"
2014-06-11
drugie (błąd) słowo w polu 'Status'
118.
third (status) word in 'Status' field
2014-11-25
trzecie (status) słowo w polu "Status"
2014-06-11
trzecie (status) słowo w polu 'Status'
119.
error in '%s' field string '%.250s'
2014-11-25
błąd w polu "%s" "%.250s"
120.
obsolete '%s' or '%s' field used
2014-11-25
użyto niewykorzystywanego już pola "%s" lub "%s"
2014-06-11
użyte przestarzałe pole '%s' lub '%s'
121.
value for '%s' field has malformatted line '%.*s'
2014-11-25
wartość dla "%s" ma niepoprawną linię "%.*s"
2014-06-11
wartość dla pola '%s' ma niepoprawną linię '%.*s'
122.
value for '%s' has line starting with non-space '%c'
2014-11-25
wartość dla "%s" ma linię rozpoczętą od znaku niebędącego spacją "%c"
2014-06-11
wartość dla '%s' ma linę zaczynającą się od nie-spacji '%c'
124.
'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected
2015-07-28
pole "%s", brak nazwy pakietu lub śmieci w miejscu, gdzie spodziewano się nazwy pakietu
125.
'%s' field, invalid package name '%.255s': %s
2015-07-28
pole "%s", błędna nazwa pakietu "%.255s": %s