Browsing Serbian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 525 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Инсталациони корак није успео. Можете покушати да га поново покренете из изборника или да га прескочите и да изаберете нешто друго. Неуспели корак је: ${ITEM}
Translated and reviewed by Предраг Љубеновић on 2011-08-25
In upstream:
Корак инсталације није успео. Можете покушати поново га покренути или можете прескочити га и изабрати нешто друго. Неуспео корак је: ${ITEM}
Suggested by Karolina Kalic on 2012-03-09
Located in ../main-menu.templates:3001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Овај корак инсталације зависи од једног или више других корака, који још нису извршени.
Translated by pro003 on 2008-07-15
Reviewed by Мирослав Николић on 2011-07-07
In upstream:
Овај корак инсталације зависи од једног или више других корака, који још нису учињени.
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
критичан
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2010-04-07
In upstream:
критични
Suggested by Milan on 2007-12-31
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
висок
Translated and reviewed by Bojan Bogdanović on 2010-02-15
In upstream:
високи
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
низак
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2010-04-07
In upstream:
ниски
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Пакети који користе дебконф за подешавање приоритетизују питања која могу да вам поставе. Само питања са одређеним приоритетом или већим се заправо вама приказују; сва мање важна питања су прескочена.
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2011-07-07
In upstream:
Пакети који употребљавају debconf за подешавање разврставају питања која вам упућују према нивоу важности. Само питања важности коју ви одредите, или више, биће вам постављена; сва питања ниже важности биће прескочена.
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Можете изабрати најнижи ниво важности питања која желите видети:
— „критичан“ је за проблеме који ће вероватно срушити систем
без интервенције корисника.
— „висок“ је за проблеме који немају задате вредности.
— „средњи“ је за проблеме који имају задате вредности.
— „низак“ је за неважне проблеме који имају задате вредности и који ће
радити у највећем броју случајева.
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2011-01-21
In upstream:
Изаберите најнижи ниво важности питања који желите видети:
- „критични“ је за проблеме који ће вероватно срушити систем
без интервенције корисника.
- „високи“ је за проблеме који немају задате вредности.
- „средњи“ је за ствари које имају задате вредности.
- „ниски“ је за неважне ствари које ће подразумевано у највећем броју
случајева добро радити са подразумеваним вредностима.
Suggested by Karolina Kalic on 2012-03-09
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
На пример, ово питање је средње важности и ако сте већ одредили жељени ниво као „висок“ или „критичан“, не бисте требали да га видите.
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2011-01-21
In upstream:
На пример, ово питање је средње важности и да сте већ одредили жељени ниво као „високи“ или „критични“, не бисте га видели.
Suggested by Karolina Kalic on 2012-03-09
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Промените дебконф ниво важности
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2011-01-21
In upstream:
Промени debconf ниво важности
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
29.
Display this help message
Type: text
Description
:sl4:
Приказује ову поруку помоћи
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2011-01-21
In upstream:
Прикажи ову помоћну поруку
Suggested by Љубиша Радовановић on 2006-10-27
Located in ../cdebconf-text-udeb.templates:3001
110 of 525 results

This translation is managed by Ubuntu Serbian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksandar Selaković, Bojan Bogdanović, Branislav Jovanović, Dejan Milosavljevic, Ivan Jovanovic, Ivan Petrovic, Ivan Zivkovic, Jovan Svorcan, Karolina Kalic, Mare, Marjan Povolni, Milan, Milan, Milan Prvulović, Najzlijiji, Punky, Saša Bodiroža, Slobodan Paunović, Slobodan Simić, Veselin Mijušković, Zoran Olujić, Zorica Belić, jvdanilo, pro003, vanmilo, Љубиша Радовановић, Данило Шеган, Марко М. Костић, Мирослав Николић, Предраг Љубеновић.