Translations by Vaibhav S Dalvi

Vaibhav S Dalvi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 70 results
7.
Cancel
2017-02-23
रद्द करा
8.
OK
2017-02-23
ठीक आहे
10.
<big><b>Sorry, an internal error happened.</b></big>
2017-02-23
<big><b>क्षमस्व, एक अंतर्गत त्रुटी आली.</b></big>
11.
If you notice further problems, try restarting the computer.
2017-02-22
आपणास अजून समस्या आल्यास, संगणक रीस्टार्ट करून पहा.
12.
Send an error report to help fix this problem
2017-02-23
या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करण्यासाठी एक त्रुटी अहवाल पाठवू
13.
Ignore future problems of this program version
2017-02-23
या कार्यक्रमाच्या या आवृत्तीच्या भविष्यातील समस्यांकडे दुर्लक्ष करा
18.
<big><b>Collecting problem information</b></big>
2017-02-23
<big><b>समस्या माहिती गोळा करत आहे</b></big>
19.
Information is being collected that may help the developers fix the problem you report.
2017-02-23
विकासकांना आपण अहवाल दिलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करू शकणारी माहिती गोळा केला जात आहे.
20.
Uploading problem information
2017-02-22
समस्या माहिती अपलोड होत आहे
21.
<big><b>Uploading problem information</b></big>
2017-02-23
<big><b>समस्या माहिती अपलोड चालू आहे</b></big>
22.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
2017-02-22
गोळा माहिती बग ट्रॅकिंग प्रणालीमध्ये पाठवला जात आहे. यास काही मिनिटे लागू शकतील.
25.
Destination directory exists and is not empty.
2017-02-23
गंतव्य निर्देशिका विद्यमान आहे आणि रिक्त नाही.
28.
Press any key to continue...
2017-02-23
पुढे जाण्यास कोणतीही कळ दाबा...
29.
What would you like to do? Your options are:
2017-02-23
तुम्हाला काय करायला आवडेल? पर्याय याप्रमाणे आहेत:
30.
Please choose (%s):
2017-02-23
कृपया निवडा (%s):
33.
Send problem report to the developers?
2017-02-22
विकसकांसाठी समस्या अहवाल पाठवा?
38.
&Keep report file for sending later or copying to somewhere else
2017-02-23
नंतर किंवा दुसरीकडे कुठेतरी पाठवून कॉपी अहवाल फाईल ठेवा(_K)
39.
Cancel and &ignore future crashes of this program version
2017-02-23
रद्द करा आणि या कार्यक्रमाच्या या आवृत्तीचे भविष्यातील क्रॅशकडे दुर्लक्ष करा
51.
Path to file (Enter to cancel):
2017-02-23
फाईलचा पथ (रद्द करण्यासाठी प्रविष्ट करा):
54.
To continue, you must visit the following URL:
2017-02-23
सुरू ठेवण्यासाठी, आपण खालील URL ला भेट देणे आवश्यक आहे:
58.
See man page for details.
2017-02-23
अधिक माहितीसाठी man पान पहा.
59.
specify the log file name produced by valgrind
2017-02-23
वॅलग्रींड निर्मीत लॉग फाइल नाव निर्देशीत करा
85.
OK to send these as attachments? [y/n]
2017-02-23
या संलग्नक म्हणून पाठवण्यासाठी ओके? [हो / नाही]
86.
This package does not seem to be installed correctly
2017-02-22
हे संकुल योग्य प्रकारे स्थापित केलेले दिसत नाही
87.
This is not an official %s package. Please remove any third party package and try again.
2017-02-22
हा अधिकृत %s पॅकेज नाही. कृपया कोणत्याही तृतीय पक्ष पॅकेज काढून आणि पुन्हा प्रयत्न करा.
88.
You have some obsolete package versions installed. Please upgrade the following packages and check if the problem still occurs: %s
2017-02-22
आपणाकडे काही अप्रचलित पॅकेज आवृत्त्या स्थापित आहेत. समस्या अजूनही झाल्यास खालील संकुले अद्ययावत करा व तपासा: %s
90.
Sorry, the program "%s" closed unexpectedly
2017-02-22
क्षमस्व, कार्यक्रम "%s" अनपेक्षितपणे बंद पडला
92.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
2017-02-22
आपल्या संगणकावर आपोआप समस्या विश्लेषण आणि विकसकांसाठी एक अहवाल पाठवण्यासाठी अतिरीक्त मोकळी जागा नाही.
94.
You are not allowed to access this problem report.
2017-02-22
आपण हा समस्या अहवाल प्रवेश करण्याची परवानगी नाही.
96.
There is not enough disk space available to process this report.
2017-02-22
या अहवालावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही.
97.
No package specified
2017-02-22
पॅकेज निर्दिष्ट केले नाही
98.
You need to specify a package or a PID. See --help for more information.
2017-02-22
तुम्ही पॅकेज किंवा पी आय डी निर्देशीत करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी --help पहा.
100.
The specified process does not belong to you. Please run this program as the process owner or as root.
2017-02-22
निर्दिष्ट प्रक्रिया आपणाशी संबंधित नाही. या कार्यक्रमात प्रक्रिया मालक म्हणून किंवा रूट म्हणून चालवा.
102.
The specified process ID does not belong to a program.
2017-02-22
निर्दिष्ट कार्यपध्दती ID एक कार्यक्रम संबंधित नाही.
103.
Symptom script %s did not determine an affected package
2017-02-22
लक्षण स्क्रिप्ट %s ने प्रभावित पॅकेज निश्चित केले नाही
107.
You are not the reporter or subscriber of this problem report, or the report is a duplicate or already closed. Please create a new report using "apport-bug".
2017-02-22
आपण ही समस्या अहवाल रिपोर्टर किंवा सदस्य नाही आहात, किंवा अहवाल डुप्लिकेट किंवा आधीच बंद केले आहे. "apport-bug" वापर करून नवीन अहवाल तयार करा.
108.
You are not the reporter of this problem report. It is much easier to mark a bug as a duplicate of another than to move your comments and attachments to a new bug. Subsequently, we recommend that you file a new bug report using "apport-bug" and make a comment in this bug about the one you file. Do you really want to proceed?
2017-02-22
आपण ही समस्या अहवाल रिपोर्टर नाहीत. नवीन बग आपल्या टिप्पण्या आणि संलग्नक पुढे यापेक्षा आणखी एक डुप्लिकेट म्हणून बग चिन्हांकित करण्यासाठी खूप सोपे आहे. त्यानंतर, आम्ही तुम्हाला "apport-bug" वापरून नवीन बग अहवाल आणि दाखल एक बद्दल हे बग एक टिप्पणी करा, असे शिफारसीय करतो. आपण खरोखर पुढे जायचे?
110.
What kind of problem do you want to report?
2017-02-22
आपण काय प्रकारची समस्या तक्रार नोंदवू इच्छित आहात?
112.
The symptom "%s" is not known.
2017-02-22
लक्षण "%s" ज्ञात नाही.
113.
After closing this message please click on an application window to report a problem about it.
2017-02-22
हा संदेश बंद केल्यानंतर त्याबद्दल एक समस्या कळवण्याची खिडकी वर क्लिक करा.
114.
xprop failed to determine process ID of the window
2017-02-22
xprop विंडो प्रक्रिया आयडी निर्धारित करण्यासाठी अयशस्वी झाले
117.
Add an extra tag to the report. Can be specified multiple times.
2017-02-22
अहवाल एक अतिरिक्त टॅग जोडा. अनेक वेळा निर्देशीत करणे शक्य आहे.
118.
%prog [options] [symptom|pid|package|program path|.apport/.crash file]
2017-02-22
%prog [options] [symptom|pid|package|program path|.apport/.crash file]
119.
Start in bug filing mode. Requires --package and an optional --pid, or just a --pid. If neither is given, display a list of known symptoms. (Implied if a single argument is given.)
2017-02-22
बग दाखल मोडमध्ये सुरू करा. --package आणि एक पर्यायी --pid, किंवा फक्त एक --pid आवश्यक आहे. नाही दिली तर ओळखले लक्षणे यादी प्रदर्शित केली जाईल. (एकच आर्ग्युमेण्ट दिले असेल तर.)
120.
Click a window as a target for filing a problem report.
2017-03-01
एक समस्या अहवालासाठी लक्ष्य विंडो क्लिक करा.
121.
Start in bug updating mode. Can take an optional --package.
2017-03-01
बग अद्ययावत करणे मोडमध्ये सुरू. एक पर्यायी --package घेऊ शकता.
122.
File a bug report about a symptom. (Implied if symptom name is given as only argument.)
2017-03-01
एक लक्षणाबद्दल बग अहवाल. (जर लक्षण नाव एकमेव वितर्क म्हणून दिले जाते तर.)
123.
Specify package name in --file-bug mode. This is optional if a --pid is specified. (Implied if package name is given as only argument.)
2017-03-01
--file-bug mode मध्ये पॅकेज नाव निर्देशीत करा. एक --pid निर्दिष्ट केले नसेल तर हे ऐच्छिक आहे. (जर संकुल नाव एकमेव वितर्क म्हणून दिले तर.)
124.
Specify a running program in --file-bug mode. If this is specified, the bug report will contain more information. (Implied if pid is given as only argument.)
2017-03-01
--file-bug मोड मध्ये एक रनिंग कार्यक्रम निर्देशीत करा. हे निर्देशीत केल्यास, बग अहवाल अधिक माहिती असेल. (जर पी आय डी एकमेव वितर्क म्हणून दिले तर.)
125.
The provided pid is a hanging application.
2017-02-23
प्रदान PID एक अडकलेला अनुप्रयोग आहे.