Translations by gogo

gogo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 192 results
~
Allow opening new tabs in background
2015-04-15
Dopusti pokretanje novih kartica u pozadini
~
Privacy
2015-04-15
Privatnost
~
Open tabs
2015-03-28
Otvori kartice
~
Please choose a file
2015-02-07
Odaberite datoteku
1.
JavaScript Alert
2015-02-07
JavaScript upozorenje
2.
OK
2015-02-07
U redu
3.
Authentication required.
2015-02-07
Ovjera je potrebna.
4.
The website %1 requires authentication.
2015-02-07
Web stranica %1 zahtijeva ovjeru.
5.
Username
2015-02-07
Korisničko ime
6.
Password
2015-02-07
Lozinka
7.
Cancel
2015-02-07
Odustani
8.
Confirm Navigation
2015-02-07
Potvrdi navigaciju
9.
Leave
2015-02-07
Napusti
11.
This connection is untrusted
2015-02-07
Ovo povezivanje je nesigurno
12.
You are trying to securely reach %1, but the security certificate of this website is not trusted.
2015-02-07
Pokušavate osigurano dosegnuti %1, ali sigurnosna vjerodajnica ove web stranice nije pouzdana.
13.
Proceed anyway
2015-02-07
Svejedno nastavi
14.
Back to safety
2015-02-07
Natrag na sigurno
15.
JavaScript Confirmation
2015-02-07
JavaScript potvrda
16.
Network Error
2015-02-07
Mrežna greška
17.
It appears you are having trouble viewing: %1.
2015-02-07
Izgleda da imate problema pri pregledavanju: %1.
18.
Please check your network settings and try refreshing the page.
2015-11-25
Provjerite svoje mrežne postavke i pokušajte osvježiti stranicu.
2015-11-25
Provjerite vaše mrežne postavke i pokušajte osvježiti stranicu.
19.
Refresh page
2015-02-07
Osvježi stranicu
20.
Permission Request
2015-02-07
Zatražena dozvola
21.
This page wants to know your device’s location.
2015-02-07
Ova stranica želi znati lokaciju vašeg uređaja.
22.
Deny
2015-02-07
Uskrati
2015-02-07
Odbij
23.
Allow
2015-02-07
Dopustiti
2015-02-07
Dopusti
24.
This site security certificate is not trusted.
2015-02-07
Sigurnosna vjerodajnica ove stranice nije pouzdana.
25.
Learn more
2015-02-07
Saznajte više
26.
Serial number: %1
2015-02-07
Serijski broj: %1
27.
Subject: %1
2015-02-07
Subjekt: %1
28.
Subject address: %1
2015-02-07
Adresa subjekta: %1
29.
Issuer: %1
2015-03-28
Izdavatelj: %1
2015-02-07
izdavatelj: %1
2015-02-07
Problem: %1
30.
Issuer address: %1
2015-02-07
Adresa izdavatelja: %1
31.
Valid from: %1
2015-02-07
Valjan oblik: %1
32.
Valid until: %1
2015-02-07
Valjan do: %1
33.
Fingerprint (SHA1): %1
2015-02-07
Otisak (SHA1): %1
34.
You should not proceed, especially if you have never seen this warning before for this site.
2015-03-28
Ne biste trebali nastaviti, osobito ako niste vidjeli ovo upozorenje prije ove stranice.
35.
You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate which does not match the identity of the site.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu koja se ne podudara s identitetom stranice.
36.
You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate which has expired.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu koja je istekla.
37.
You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate which contains invalid dates.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu koja sadrži netočne datume.
38.
You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate issued by an entity that is not trusted.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu izdanu od entitea koji nije pouzdan.
39.
You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate that has been revoked.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu koja je opozvana.
40.
You attempted to reach %1 but the server presented an invalid security certificate.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio neispravnu sigurnosnu vjerodajnicu.
41.
You attempted to reach %1 but the server presented an insecure security certificate.
2015-03-28
Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio nesigurnu sigurnosnu vjerodajnicu.
42.
This site security certificate is not trusted You attempted to reach %1 but the server presented a security certificate which failed our security checks for an unknown reason.
2015-03-28
Sigurnosna vjerodajnica ove stranice nije pouzdana Pokušali ste dosegnuti %1 ali poslužitelj je predstavio sigurnosnu vjerodajnicu koja nije prošla našu sigurnosnu provjeru iz nepoznatog razloga.