Translations by Hexagon

Hexagon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
26.
Start package manager
2007-06-25
Pasimulan ang package manager
30.
_Run this action now
2007-06-25
_I-run ang aksyon na ito ngayon din
32.
Click on the notification icon to show the available information.
2007-06-25
I-click ang icon ng mensahe upang makita ang impormasyon
33.
System restart required
2007-06-25
Kailangang i-restart ang system
37.
Show updates
2007-06-25
Ipakita ang mga updates
38.
Install all updates
2007-06-25
I-install ang lahat ng updates
39.
Check for updates
2007-06-25
Alamin kung may mga updates
40.
There is %i update available
There are %i updates available
2007-06-25
Mayroong %i na update na pwedeng makuha
Mayroong %i na mga update na pwedeng makuha
41.
Show notifications
2007-06-25
Ipakita ang mga notifications
42.
A package manager is working
2007-06-25
Gumagana ang manager ngmga pakete
44.
Software updates available
2007-06-25
Mayroong mga updates para sa software na maaaring makuha
48.
This usually means that your installed packages have unmet dependencies
2007-06-25
Karaniwan na ibig sabihin nito ay ang inyong na-install na mga pakete ay mayroong di-natugunang dependencies.
50.
Internal error
2007-06-25
Kamaliang panloob
57.
Restart _Later
2007-06-25
Mag-Restart_Mayamaya
58.
_Restart Now
2007-06-25
_Mag-restart Ngayon Din