Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 97 results
1.
Search your computer
ތިބާގެ ކޮމްޕިއުޓަރުން ހޯދާ
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../src/scope.vala:172
2.
Search your computer and online sources
ތިބާގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި އޮންލައިން ތަންތަނުން ހޯދާ
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../src/scope.vala:174 ../data/home.scope.in.in.h:2
3.
Categories
ބައިތައް
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../src/scope.vala:308
4.
Sources
(no translation yet)
Located in ../src/scope.vala:312 ../data/master-scopes/applications.scope.in.in.h:11 ../data/master-scopes/reference.scope.in.in.h:6
5.
Sorry, there is nothing that matches your search.
މާފުކުރައްވާ، ތިޔަ ހޯއްދަވާ އެއްޗެއް ނުފެނުނު
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../src/scope.vala:1132
6.
Home
މައި ސަފުހާ
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/home.scope.in.in.h:1
7.
Applications
އެޕްލިކޭޝަންތައް
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/master-scopes/applications.scope.in.in.h:1
8.
Search applications
އެޕްލިކޭޝަންތައް ހޯދާ
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/master-scopes/applications.scope.in.in.h:2
9.
Recently used
އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކުރި
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/master-scopes/applications.scope.in.in.h:3
10.
Recent apps
އެންމެ ފަހުގެ އެޕް ތައް
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/master-scopes/applications.scope.in.in.h:4
110 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ibrahim Awwam.