Translations by Blagovest Petrov

Blagovest Petrov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
2.
Search your computer and online sources
2013-10-02
Търсене във вашия компютъра и интернет
2013-10-02
Търсене във вашия компютър и интернет
3.
Categories
2013-10-02
Категории:
2013-10-02
Категории
4.
Sources
2013-10-02
Изходен код
2013-10-02
Източници
5.
Sorry, there is nothing that matches your search.
2013-10-02
Съжаляваме, няма нищо, което да отговаря на вашето търсене.
7.
Applications
2013-10-02
Апликации
2013-10-02
Приложения
8.
Search applications
2013-10-02
Търсене на програми
2013-10-02
Търсене на приложения
9.
Recently used
2013-10-02
Скорошно използвани
2013-10-02
Наскоро използвани
10.
Recent apps
2013-10-02
Последни приложения
11.
Installed
2013-10-02
Инсталиран
2013-10-02
Инсталирани
12.
More suggestions
2013-10-02
Повече предложения
13.
Updates
2013-10-02
Актуализации
15.
Type
2013-10-02
Вид
18.
Books
2013-10-02
Книги
20.
Recent
2013-10-02
Най-нови
21.
Top
2013-10-02
Най-горе
22.
Boxes
2013-10-02
Кутии
24.
Calendar
2013-10-02
Calendar
2013-10-02
Календар
27.
Code
2013-10-02
Сигнатура
29.
Documentation
2013-10-02
Documentation
2013-10-02
Документация
30.
People
2013-10-02
Хора
31.
Files & Folders
2013-10-02
Файлове & папки
2013-10-02
Файлове и папки