Translations by Oskar

Oskar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 221 results
4.
Phil Bull
2011-12-26
Phil Bull
5.
Shaun McCance
2011-12-26
Shaun McCance
6.
Michael Hill
2011-12-27
Michael Hill
35.
Change text size on the screen
2011-12-26
Zmień rozmiar tekstu na ekranie
40.
Universal access
2011-12-26
Dostęp uniwersalny
47.
Other topics
2011-12-26
Inne tematy
106.
Jim Campbell
2011-12-26
Jim Campbell
239.
Tiffany Antopolski
2011-12-27
Tiffany Antopolski
311.
Paul W. Frields
2011-12-27
Paul W. Frields
384.
Richard Hughes
2011-12-27
Richard Hughes
662.
Natalia Ruz Leiva
2011-12-27
Natalia Ruz Leiva
855.
Automatically run applications for CDs and DVDs, cameras, audio players, and other devices and media.
2011-12-27
Automatycznie uruchamiaj aplikacje dla płyt CD i DVD, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy audio i innych urządzeń i nośników.
883.
Browse files and folders
2011-12-27
Przeglądaj pliki i foldery
892.
Cristopher Thomas
2011-12-27
Cristopher Thomas
893.
Copy or move files and folders
2011-12-27
Skopiuj lub przenieś pliki i foldery
897.
Copy and paste files
2011-12-27
Kopiowanie i wklejanie plików
907.
Drag files to copy or move
2011-12-27
Przeciągnij pliki do skopiowania lub przeniesienia
914.
Remove files or folders you no longer need.
2011-12-27
Usuń pliki lub foldery, których nie potrzebujesz.
915.
Delete files and folders
2011-12-27
Usuwanie plików i folderów
921.
Permanently delete a file
2011-12-27
Trwale usuń plik
924.
Select the item you want to delete.
2011-12-27
Wybierz element, który chcesz usunąć.
950.
Hide a file
2011-12-27
Ukryj plik
954.
Show all hidden files
2011-12-27
Pokaż wszystkie ukryte pliki
964.
If you created or downloaded a file, but now you can't find it, follow these tips.
2011-12-27
Jeśli stworzyłeś lub pobrałeś plik, ale teraz nie możesz go znaleźć, wykonaj poniższe wskazówki.
974.
Change the default application
2011-12-27
Zmień domyślną aplikację
977.
Right-click the file and select <gui>Properties</gui>.
2011-12-27
Kliknij prawym przyciskiem myszki plik i wybierz <gui>Właściwości</gui>.
981.
This changes the default application not just for the selected file, but for all files with the same type.
2011-12-27
Zmienia to domyślną aplikację nie tylko dla wybranego pliku, ale dla wszystkich plików tego samego typu.
987.
Common tasks
2011-12-27
Typowe zadania
988.
More topics
2011-12-27
Więcej tematów
989.
Removable drives and external disks
2011-12-27
Dyski wymienne i dyski zewnętrzne
990.
Backing up
2011-12-27
Tworzenie kopii zapasowej
991.
Tips and questions
2011-12-27
Wskazówki i pytania
1005.
Eject or unmount a USB flash drive, CD, DVD, or other device.
2011-12-27
Wysuń lub odmontuj dysk flash USB, CD, DVD lub inne urządzenie.
1006.
Safely remove an external drive
2011-12-27
Bezpiecznie usuń zewnętrzny dysk
1016.
Change file or folder name.
2011-12-27
Zmień nazwę pliku lub folderu.
1017.
Rename a file or folder
2011-12-27
Zmiana nazwy pliku lub folderu
1021.
Type the new name and press <key>Enter</key>.
2011-12-27
Wpisz nową nazwę i naciśnij <key>Enter</key>.
1025.
Valid characters for file names
2011-12-27
Prawidłowe znaki dla nazw plików
1032.
The file name is too long
2011-12-27
Nazwa pliku jest za długa
1038.
Other search applications
2011-12-27
Inne aplikacje wyszukiwania
1047.
You can open, copy, delete, or otherwise work with your files from the search results, just as you would from any folder in the file manager.
2011-12-27
Możesz otwierać, kopiować, usuwać, lub w inny sposób pracować z plikami z wyników wyszukiwania, tak jak z dowolnego folderu w menedżerze plików.
1050.
Save a search
2011-12-27
Zapisz wyszukiwanie
1051.
Start a search as above.
2011-12-27
Rozpocznij wyszukiwanie jak wyżej.
1092.
Ways of sorting files
2011-12-27
Sposoby sortowania plików
1094.
Sorts alphabetically by the name of the file.
2011-12-27
Sortuje alfabetycznie według nazwy pliku.
1096.
Sorts by the size of the file (how much disk space it takes up). Sorts from smallest to largest by default.
2011-12-27
Sortuje według wielkości pliku (ile zajmuje miejsca na dysku). Sortuje od najmniejszego do największego domyślnie.
1101.
Quickly create new documents from custom file templates.
2011-12-27
Szybkie tworzenie nowych dokumentów z szablonów niestandardowych plików.
1102.
Anita Reitere
2011-12-27
Anita Reitere
1103.
Templates for commonly-used document types
2011-12-27
Szablony dla najczęściej używanych typów dokumentów
1105.
Make a new template
2011-12-27
Utwórz nowy szablon